Skogssällskapet

Skogen billigare – men avkastningen lägre

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 15:56 CET

Efter ett par års vikande fastighetsmarknad har avkastningen från skogen stabiliserats något under hösten och fastighetspriserna sjunker nu endast svagt.

– Förhoppningsvis ser vi början på konjunkturvändningen, tror Ulrik Abelson som är fastighetsexpert på Skogssällskapet. Vi får allt fler positiva signaler från sågverken och övriga virkesförbrukande industrier.

Fastighetspriserna har fortsatt backat med ca 1–2 procent under hösten, och enligt Ulrik Abelson börjar säljarna sakta acceptera att priserna på skogsmark inte är lika höga som för ett par år sedan:
– De har förmodligen insett att priserna fortfarande faller något och att prognoserna inte visar på någon snabb vändning. Man går in i försäljningen med lägre förväntningar på priset och det gör att affärerna går lite snabbare än under de senaste två åren.

I Uppland får man minst skog för pengarna just nu. Här är det generellt färre aktörer på marknaden, vilket ger lägre virkespriser och därför har avkastningsvärdet sjunkit snabbare än markpriserna. Närheten till Stockholm gör att priset på skogsmark hålls uppe. I resten av landet är tendensen svagt backande fastighetspriser.

Under 2014 kommer vi förmodligen inte att se några stora förändringar på fastighetsmarknaden, men Ulrik Abelson är försiktigt positiv till att trenden med backande priser kan vända:
– Om vi får se en bred höjning av virkespriserna inklusive massaveden, så kan vi åter se bättre skogsmarkspriser under senare delen av 2014, tror Ulrik Abelson.

Kontakt:
Ulrik Abelson, fastighetsexpert Skogssällskapet, tel: 013-14 38 54, 070-380 38 54

FAKTARUTA
Skogsindex för alla landsdelar hösten
2013

 


Marknadspris

Avkastning

SKOGSINDEX
Norrbotten25 500 kr/ha  22 600 kr/ha  1,13 
Mellannorrland39 900 kr/ha  35 600 kr/ha  1,12
Uppland78 500 kr/ha  36 700 kr/ha 

2,14

Västra Sverige  84 300 kr/ha  53 600 kr/ha  1,57
Södra Sverige  93 800 kr/ha  59 600 kr/ha 

1,57

 

DET HÄR ÄR SKOGSINDEX

Skogssällskapets Skogsindex bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärde för virket får man en kvot som kan användas i jämförelser med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etc). Aktuell uppdatering av Skogsindex finns alltid på skogssallskapet.se.

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Norge och Lettland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor.

Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 10 miljoner kronor till forskning och utveckling.