Skogsstyrelsen

Skogen ger nya möjligheter för långtidssjukskrivna

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 09:17 CET

Långtidssjukskrivna ska lättare kunna komma tillbaka till arbete eller studier med hjälp av rehabilitering i skogen. Det är en av grundtankarna bakom Gröna Trappan, ett nytt samarbetskoncept för rehabilitering av långtidssjukskrivna mellan Skogsstyrelsen och Arbetslivsresurs.

Gröna Trappan vänder sig främst till långtidssjukskrivna med stressrelaterade problem. Deltagarna i projektet får utifrån sina personliga intressen och möjligheter arbetspröva med uppgifter i skogen som är kopplade till miljö och kultur. Exempel på arbetsuppgifter kan vara slåtter, inventering av flora eller forn- och kulturminnen.

I kombination med vistelsen i skogen får deltagarna hjälp med lösningsinriktad vägledning och motivationshöjande insatser av Arbetslivsresurs, som är ett statligt rehabiliterings- och omställningsföretag. Insatsen pågår i tio veckor, efter avslutat program har varje individ en egen handlingsplan för framtiden. Målsättningen är att de sjukskrivna ska återgå till arbete eller studier.

Konceptet bakom Gröna Trappan är baserat på erfarenheter från tidigare rehabiliteringsprojekt i skog som Skogsstyrelsen och Arbetslivsresurs har genomfört och där resultaten har varit mycket goda.

– I Gröna Trappan använder vi oss av skogen och naturen som en del i läkeprocessen. Vi tar vara på människors vilja att utvecklas och känna sig behövda genom att erbjuda meningsfulla och samhällsnyttiga arbetsuppgifter i skogen, säger Desirée Jacobsson, Skogsstyrelsens kontaktperson Gröna Trappan.

– Forskning visar att naturen har en positiv effekt på såväl den fysiska som psykiska hälsan. Tillsammans med ett lösningsfokuserat arbetssätt innebär detta konceptet att många kan bryta sin sjukskrivning, säger Mikael Olofsson, Arbetslivsresurs konsult.

I dagsläget pågår tre Gröna Trappor i Dalarna. Dessa kommer att utvärderas av hälso- och rekreationsforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inför projektets fortsättning.

Mer information: Desirée Jacobsson, kontaktperson Gröna Trappan Skogsstyrelsen tel: 0247-140 73 mobil: 070-369 84 22
Mikael Olofsson, konsult Arbetslivsresurs tel: 054-17 64 65
Ida Northfell, pressekreterare Skogsstyrelsen tel: 036- 15 55 52 mobil: 070- 600 21 99
Karin Stenberg, kommunikationschef Arbetslivsresurs tel: 08-508 941 10

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Arbetslivsresurs är Sveriges ledande företag inom arbetslivsinriktad rehabilitering och omställning. Vi arbetar även med utveckling av arbetsorganisationer. Vi finns på ett 50-tal orter och är ca 300 anställda.