Katrineholms kommun

Skogsborgsmodellen införs på Sandbäcksskolan

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 08:38 CEST

Onsdag den 15 september sker den officiella starten av arbetet med att implementera den så kallade Skogsborgsmodellen på Sandbäcksskolan.

Skogsborgsmodellen arbetades ursprungligen fram på Skogsborgsskolan enligt den så kallade Saperemetoden – mat för alla sinnen. Metoden innebär att maten i skolan och pedagogiken kring den har en central plats.

I Katrineholms kommun finns ett kostpolitiskt program, med riktlinjer för hur vi ska erbjuda livsmedelssäker och näringsriktig mat till bland annat våra elever i förskola/skola. Riktlinjerna baseras på "Bra mat i skolan", en skrift från Livsmedelsverket. Skolmaten och måltiden ska ses som en helhet och bli en del av det pedagogiska arbetet. Sandbäcksskolan kommer att arbeta på samma sätt som man idag gör på Skogsborgsskolan.

Det innebär att:
•  maten tillgas på plats och från rena råvaror i största möjliga mån
•  vi har fokus på ekologiska livsmedel
•  det ska finnas möjlighet att köpa frukt sommellanmål i klassrummen
•  Saperemetoden ska införas. Genom att använda råvaror och livsmedel som material övar man upp sinnenas förmåga och utvecklar språket
•  trivselfaktorn ska höjas i matsalen

I höst kommer föräldrarna bjudas in till en matkväll på Sandbäcksskolan för en presentation av hur vi arbetar med maten, dels på Sandbäcksskolan, dels inom kommunen i övrigt.

För övriga upplysningar hänvisas till:
Leg. dietist Lena Johansson, telefon 070-570 75 30

Katrineholm - Mitt i Sveriges Lustgård

Det började med järnvägen 1862. Västra och södra stambanorna möttes och Katrineholm blev en järnvägsknut. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det gamla framgångsreceptet utvecklas och framtidstron växer. Det är attraktivt att bo och verka i Katrineholm och det märks. De senaste åren har både befolkningen våra företag vuxit. Idag är vi ungefär 32 400 invånare.

Katrineholm - En plats där du får lust att leva, bo och verka.