Infotech Umeå

Skogsbranschen kliver in i Umeå universitet

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 09:51 CEST

Skogstekniska klustrets VD Maria Hedblom har av Umeå universitets rektor utsetts till ledamot av den tekniska och naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Umeå universitet.

Skogsindustrin har genom åren haft ett flertal olika samarbeten med Umeå universitet. Inom olika projektet har exempelvis skogsföretag tillsammans med forskare studerat möjligheter för avancerade skogsmaskiner att använda (semi-)autonoma kranar och även förarlösa skogsmaskiner.

En hel del av dessa samarbete sker inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som rymmer bland annat civilingenjörsutbildningar som teknisk datavetenskap och interaktion och design. Här finns forskning vid UMIT Research Lab, molnforskning och robotforskning vid Institutionen för datavetenskap för att nämna några områden.

Maria Hedblom, vd för Skogstekniska klustret, kommer nu att bli ledamot för den nämnd som finns inom fakulteten och hon blir därmed nämndens enda externa ledamot. Mandatperioden är från och med höstterminen 2014 till och med vårterminen 2017.

En fakultetsnämnd är en nämnd som styr en fakultet inom ett universitet. Nämndens uppgift är att diskutera och besluta om forskarutbildning, fördelning av universitetets statliga forskningsmedel med mera.

Den tekniska och vetenskapliga fakultetsnämnden har 11 ledamöter. Dekanus, prodekanus och extern ledamot utses av rektor. De övriga lärarrepresentanterna är valda av fakulteten (fakultetskollegiet). Två studeranderepresentanter utses för ett läsår i taget av Umeå naturvetar- och teknologkår.

InfoTech Umeå är en strategisk satsning inom Uminova Innovation för att marknadsföra och utveckla innovationsmiljön för IT i regionen. Vi jobbar för att ge innovativa människor, företag och organisationer i regionen bästa möjliga stöd att utveckla idéer till IT-Innovationer och framgångsrika företag.
Satsningen finansieras av Umeå Kommun, Umeå Universitet, Region Västerbotten, Västerbottens Läns Landsting och EU:s regionala utvecklingsfond.