Skogsindustrierna

Skogsindustriernas EU-manifest: 18 förslag till regeringen inför ordförandeskapet

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 10:03 CEST

Skogsindustriernas EU-manifest:
18 förslag till regeringen inför ordförandeskapet

Inför det svenska ordförandeskapet i EU vill Skogsindustrierna uppmärksamma beslutsfattarna i EU på skogsindustrins betydelse. Skogsindustriernas EU-manifest innehåller förslag till åtgärder som stärker skogsindustrins förmåga att bidra till en god ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Särskilt lyfts skogen och dess produkters positiva bidrag för att motverka klimatförändringarna fram.

EU kommer att spela en viktig roll i det internationella klimatarbetet. Sverige kommer under en avgörande period vara dess ordförande. Statsministern blir EUs röst i det viktiga klimatmötet i Köpenhamn, COP15, i december 2009. I detta arbete både kan och vill skogsindustrin i Sverige bidra på ett konstruktivt sätt.

- Det viktigaste budskapet är betydelsen av ökad tillväxt i skogen för att fånga upp koldioxid i atmosfären i såväl skogen som produkterna. I Sverige har vi målet att öka tillväxten med 20 procent till 2020. Det målet bör också vara Europas! Den globala avskogningen måste stoppas och detta bör ingå i ett globalt klimatavtal, säger Marie S. Arwidson, VD på Skogsindustrierna.

Skogsindustriernas EU-manifest presenteras under Skogsnäringsveckan.

Manifestet finns för nedladdning på www.skogsindustrierna.org.


Skogsnäringsveckan 2009, 18-23 april, Norra Latin
Skogsnäringsveckan är den viktigaste arenan där den svenska skogsindustrin träffas och bransch, politiker, fackföreningar och andra intressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör hela den svenska skogs- och tränäringen. I år är Skogsnäringsveckan viktigare än någonsin och fokus ligger på frågor som visar hur viktig den svenska skogsnäringen är i klimatdebatten och för ett hållbart samhälle. Se www.skogsindustrierna.org.

För ytterligare information:
Karin Eriksson, presskontakt, 070-254 48 49

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 60-tal massa- och pappersbruk och 160 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter omkring 85 000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2008).
Skogsindustrierna

  • Box 55525, 102 04 Stockholm


tel 08-762 72 60

  • fax 08-611 71 22


www.skogsindustrierna.org