Skogsindustrierna

Skogsindustriernas Klimatpris år 2009 går till Ingvar Kamprad och IKEA

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 13:32 CEST

Skogsindustrierna nyinstiftade Klimatpris går detta första år till Ingvar Kamprad och IKEA med motiveringen:

"Trä är IKEA:s viktigaste råvara. Genom att hela tiden arbeta med design och utveckling av träprodukter och lyfta fram träprodukternas förtjänst inreds inte bara det svenska folkhemmet med trä utan också hem i hela världen. Ökad användning av trä skapar grund för ökat hållbart skogsbruk. Därmed kan IKEA ta åt sig en del av äran för ett ökat upptag av koldioxid från atmosfären."

Syftet med Skogsindustriernas Klimatpris är att:
· tydliggöra skogens och dess produkters förtjänster för klimatet,
· stärka skogsnäringens hållbarhetsarbete, och
· lyfta fram goda och inspirerande exempel.

- Ingvar Kamprad och IKEA står för en utveckling som vi vill uppmuntra: att hitta nya och uppskattade sätt att använda trä som råvara. Ökad användning av träprodukter bidrar till att begränsa den negativa klimatpåverkan, säger Marie S Arwidson, VD Skogsindustrierna.

- Trä är ett oerhört viktigt material för oss. Huvuddelen av alla produkter vi har är baserade på trämaterial på ett eller annat sätt. Människor älskar att umgås med träet som det ser ut, såväl ädelbitarna som "knaggig" furu. Talet om att man kan göra allting av skog gäller fortfarande, säger Ingvar Kamprad.

Leif Brodén, ordförande i Skogsindustrierna, har inför kamera samtalat med Ingvar Kamprad om träets betydelse. Filmen finns att se på http://www.youtube.com/skogsindustrierna

Prisutdelningen sker i samband med Skogsnäringsveckan.

Skogsnäringsveckan 2009, 18-23 april, Norra Latin
Skogsnäringsveckan är den viktigaste arenan där den svenska skogsindustrin träffas och bransch, politiker, fackföreningar och andra intressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör hela den svenska skogs- och tränäringen. I år är Skogsnäringsveckan viktigare än någonsin och fokus ligger på frågor som visar hur viktig den svenska skogsnäringen är i klimatdebatten och för ett hållbart samhälle.

Skogsindustriernas Klimatpris
Skogsindustriernas klimatpris ska gå till person, företag, organisation som genom sitt arbete gjort insatser för att mildra klimatpåverkan. Pristagaren kan endera hämtas ur skogsnäringen eller närstående näring eller väljas utifrån att näringen kan lära och inspireras av pristagarens arbete. I pristagarens namn avsätter Skogsindustrierna 75 000 kr till stöd för VI-skogen (www.vi-skogen.se).

För ytterligare information:
Karin Eriksson, presskontakt, 070-254 48 49


Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 60-tal massa- och pappersbruk och 160 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter omkring 85 000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2008). www.skogsindustrierna.org