Skogsindustrierna

Skogsindustriernas Träteknologipris går till nytänkande examensarbete kring optimerad råvarustyrning för sågverk

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 11:58 CET

På Trämarknaden i Karlstad, den 25 november, delas Träteknologipriset 2010 ut. Priset och en prissumma på 25 000 kronor går till Erik Johansson, civilingenjörsstudent från Umeå Universitet. Erik tilldelas Träteknologipriset för hans nytänkande examensarbete där han presenterar ett verktyg för att optimera utnyttjandet av träråvaran på ett sågverk.

Träpriset är ett samarbete med branschtidningen NTT såg & trä och Skogsindustrierna och har delats ut sedan 2001. Priset syftar till att främja studier och forskning inom träteknologi.

Erik Johanssons examensarbete ”Optimerad råvarustyrning för sågverksindustrin” fångade juryns intresse och utsågs till årets vinnare. I juryn sitter bland annat framstående forskare vid svenska universitet och högskolor. Examensarbetet är skrivet i samverkan med SP Trätek, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, i Skellefteå. Resultatet av ex-jobbet är ett verktyg som hjälper till att använda rätt sågmönster till rätt råvara så att slutprodukternas värde maximeras. Samtidigt som lönsamheten optimeras uppfylls även krav på hur stor volym av varje sågad produkt som ska produceras.

– Jag upplevde såklart stor glädje när jag fick beskedet att jag vunnit årets Träteknologipris! Vad jag kommer ihåg, är det mitt lyckligaste ögonblick under min tid på universitetet. Det är ett kvitto på att allt mitt slit under fem år på universitet har gett resultat säger Erik Johansson.

Stipendiet delades ut under högtidliga former på Trämarknaden i Karlstad den 25 november, under eftermiddagen, av Ann-Soffie Perrin på Skogsindustrierna.

– Vi vill uppmärksamma de studenter som valt att läsa träteknologi. Vi hoppas så klart att ännu fler ska få upp ögonen för den framtidsbransch som skogsindustrin är, säger Ann-Soffie Perrin.

För mer information vänligen kontakta:
Ann-Soffie Perrin Skogsindustrierna, tel 036-30 32 20

 

Fakta om Träteknologipriset:
Träteknologipriset är öppet för alla som utfört ett examensarbete som:

  • Medför en examen på nivån minst 180 högskolepoäng
  • Behandlar träteknologi
  • Påbörjats under samma år som priset utdelas eller under föregående år.

En jury bestående av representant från Skogsindustrierna, NTT:s chefredaktör samt framstående forskare med branschanknytning på olika universitet och högskolor runt om i Sverige har bedömt de inskickade bidragen och utsett en vinnare. Priset instiftades av Innovativ Vision AB.

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 60-tal massa- och pappersbruk och 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter direkt och indirekt omkring 82 000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2008). Box 55525, 102 04  Stockholm, tel +46 8 762 72 00 www.skogsindustrierna.org