FAO

Skogsindustrin återhämtar sig något efter lågkonjunkturen

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2012 17:03 CET

Marknaden i Kina och Asien-Stillahavsregionen växer snabbast

Nya uppgifter som publicerats av FAO visar på att världsproduktionen av de viktigaste skogsprodukterna ökade i genomsnitt med 1 till 4 procent under 2011 jämfört med 2010. Detta indikerar att vissa länder sakta men säkert håller på att ta sig ur lågkonjunkturen.

Produktionen av träskivor och papper i världen var under 2011 högre än före den ekonomiska krisen 2007 och i de flesta regioner är produktionsökningar att vänta. För industriellt rundvirke har produktionen ökat med 3 procent under 2011 jämfört med 2010, trots detta har den ännu inte nått upp till de nivåer som producerades före krisen.

Pappers- och massaindustrin upplevde en relativt låg marknadstillväxt under perioden 2007 till 2011, med en genomsnittlig ökning på cirka en procent per år. Siffrorna döljer dock stora regionala skillnaderna för pappers- och massaproduktionen och -konsumtionen, där Asien-Stillahavsregionen upplever en kraftig ökning. Samtidigt minskar produktionen i Europa och Nordamerika överlag.

Kina stärker sin ställning på skogsproduktsmarknaden

Kina stärker sin ställning som producent av skogsprodukter och är nu, efter att ha gått om Kanada, världens näst största producent av sågade trävaror. Bara USA producerar mer. I förhållande till övriga länder har Kina också ökat sitt försprång inom produktionen av träbaserade skivor, papper och kartong. Under 2011 svarade Kina för 11 procent av den sammanlagda produktionen av sågade trävaror, 38 procent av paneler och 26 procent av världens pappersproduktion.

Kina spelar också en betydelsefull roll inom den internationella handeln med skogsprodukter och är den största importören av industriellt rundvirke, sågat virke, massa och returpapper, samt den största exportören av träbaserade skivor. Kina är den femte största importören av papper och kartong, trots att det skett en mycket stor ökning av den inhemska produktionen från 2007. Under 2011 uppgick Kinas import av skogsprodukter till 43 miljarder dollar, vilket utgör 16 procent av den globala importen.

Förändring av produktionen i Ryssland

Ryssland, som är det skogsrikaste landet i världen, har också förändrat sin produktions- och handelsstruktur under de fem senaste åren. Exporten av industriellt rundvirke har minskat med 29 miljoner kubikmeter eller med nästan 60 procent, medan produktionen av sågade trävaror har ökat med 3 miljoner kubikmeter eller med omkring 8 procent. Under samma period har Ryssland ökat sin export av sågade trävaror med 13 procent.

En stor andel av den ryska exporten av industriellt rundvirke gick tidigare till Kina. Andelen minskade dock mellan 2007 och2009 på grund av ryska exportrestriktioner på timmer. Trots detta har den kinesiska importen av industriellt rundvirke återhämtat sig och andra stora producentländer inklusive USA, Kanada och Nya Zeeland har ökat exporten till Kina.

FAO:s databas för skogsprodukter med statistik från de senaste 50 åren

För närvarande innehåller FAO:s statistikdatabas för skogsprodukter 1,2 miljoner poster vilka omfattar produktion av och handel med 52 olika skogsprodukter, 21 olika produktgrupper, inom 245 länder och territorier. Databasen är gratis, finns tillgänglig online och innehåller nu statistik för de senaste 50 åren. Statistiska årsböcker över skogsprodukter (från 1947 och framåt) kan även laddas ner från webbsidan.

"FAO:s statistikdatabas är världens mest omfattande internationella statistiksystem för skogsprodukter. Det är ett viktigt verktyg för att fatta beslut om politik och investeringar", säger FAO:s undergeneraldirektör för skogsbruk Eduardo Rojas-Briales. "För att erhålla tillförlitlig information om stora förändringarna och trenderna inom sektorn är FAO beroende av de data som medlemsländerna skickar in." 


Läs mer: