Paper Province

Skogsindustrin är den största producenten och leverantören av biobränslen”, sa Marie S Arwidson, vid Klimatseminariet för skogsindustrin i Värmland

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 18:19 CEST

”Skogsindustrin är den största producenten och leverantören av biobränslen”, sa Marie S Arwidson, vid Klimatseminariet för skogsindustrin i Värmland


”Biobränsleanvändningen uppgår idag till ca 100 TWh per år, varav nästan allt härstammar från skogen. Detta är närmare en femtedel av den tillförda energi i Sverige. Av den värmeenergi som skogsindustrin själv använder är 90% bioenergi. Ambitionen är att fasa ut fossila bränslen helt”, sa Marie S Arwidsson, VD, Skogsindustrierna, då hon gästtalade vid Klimatseminariet i Karlstad på fredagen.

Skogsindustriernas mål till år 2020 är att uttagen av bioenergi från skogen ska öka med 20 TWh per år. - Klart är att vi kan ta ut mer ur skogen! – Skogsindustrin är enda branschen med egna konkreta
hållbarhetsmål. Skogsindustrin är Sveriges största transportköpare – var 4:e lastbil kör skogsprodukter. – Vi skall tillsammans minska utsläppen från transporter med 20% till år 2020.

Klimatseminariet för skogsindustrin i Värmland var ett samarrangemang mellan The Paper Province och Länsstyrelsen i Värmland, och hölls ute hos Stora Enso Skoghalls Bruk på fredagen.

Moderator under dagen var Fredrik Holm från Länsstyrelsen Värmland. Ytterligare på talarelistan fanns Länsrådet Björn Sandborgh, som belyste miljöfrågan och Länsstyrelsens uppdrag från regeringen, det s k ”Reglerbrevet”, där det finns många utmaningar som skall genomföras och där man vill stödja näringslivet – ett arbete som är angeläget för Länsstyrelsen. – Miljöfrågan är både ett klimathot och ett ekonomiskt hot, sa Björn Sandborgh. – Men skogen är ett värmländskt ”bravur-nummer” med stort intresse från värmlänningarnas sida. Tillgångarna på fiber och energi är viktigt att värna om, sa Björn Sandborgh.

Vidare deltog Thomas Björkman från Energimyndigheten. Han talade om PFE, Programmet för energieffektivisering. VD Calle Albinsson och driftingenjör Leif Lövgren berättade om Stora Enso Skoghalls Bruks ”energiinvesteringar för effektivare energianvändning och produktion”. Karin Berggren från Stora Enso Logistics talade om ”Transporter och Klimatpåverkan”. Patrik Bosander från Billerud pratade om ”Substitutionseffekten”. Karin Pettersson från Chalmers talade över ”Förädlingsvärde och biokombinat”. Erik Karltun från SLU talade om ”Skogen som kolsänka – ett forskningsperspektiv”.

Dagen innehöll också en debatt i skogspolitiken mellan Erik A Eriksson (C) och Annkristin Johansson (S). Klimatseminariet avslutades av Per Bjurbom från Billerud och ordförande i The Paper Province.