Skogsindustrierna

Skogsindustrin är Sveriges mest betydelsefulla bransch

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 10:10 CEST

Allmänheten uppfattar genomgående skogsindustrin som den ekonomiskt viktigaste och mest betydelsefulla branschen för Sverige. En klar majoritet tror dessutom att skogsindustrin kommer att fortsätta vara lika viktig i framtiden eller ännu viktigare. Det visar en undersökning från Skogsindustrierna och Demoskop.

I en återkommande undersökning mot allmänheten, som Skogsindustrierna låtit genomföra sedan 1985, hamnar återigen skogsindustrin på första platsen. Det är när allmänheten svarar på frågan om vilken industrigren som den anser är betydelsefullast för Sverige. Skogsindustrin följs närmast av de andra stora basindustrierna, stål – och metallindustrin och gruvindustrin.

- Det är positivt att allmänheten har en så pass stark bild av skogsindustrin, en bild som varat sedan vi började mäta 1985. Samtidigt är det viktigt att vi inte tar industrin för given. Industrin visar kraft och utvecklas för framtiden men det krävs samtidigt att alla aktörer inklusive politikerna är med och stärker förutsättningarna för industrins konkurrenskraft, säger Skogsindustriernas vd, Carina Håkansson.

Skogsindustrin är en av landets mest betydelsefulla industrigrenar. Branschen sysselsätter 200 000 personer och står för 9-12 procent av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde. Exportandelen totalt från skogsindustrin är nära 90 procent.

Undersökningen visar dessutom att en majoritet av allmänheten tror att skogsindustrins ekonomiska betydelse för Sverige kommer att öka i framtiden.

Om undersökningen:

Undersökningens målgrupp var den svenska allmänheten från 18 år. Totalt genomfördes 1 118 intervjuer 6–10 juni 2014. Intervjuerna har genomförts genom Demoskops slumpmässigt telefonrekryterade onlinepanel. Resultaten har vägts med avseende på kön och ålder för att korrigera för eventuella skevheter i urvalet. Frågeformuläret har utformats gemensamt av Demoskop och Skogsindustrierna.

Skogsindustrierna är massa- och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt 23 koncerner/företag och cirka 115 sågverk i cirka 60 koncerner/företag, samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorn inom organisationen Industriarbetsgivarna. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter nära 60 000 personer och exporterade för 120 miljarder kronor 2013. Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00, skogsindustrierna.org