Miljöpartiet de gröna

Skogsindustrin i kris på grund av kortsiktigt brukande

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 16:19 CEST

Mp-krav att skogsbruket måste bli långsiktigt och uthålligt:

SKOGSINDUSTRIN I KRIS PÅ GRUND AV KORTSIKTIGT BRUKANDE

Skogsindustrin måste minska avverkningen, Sveaskog hela 15 procent, på grund av att skogsbruket varken har varit långsiktigt och uthålligt eller vidareutvecklats.

Det säger Ingegerd Saarinen, andra vice ordförande i riksdagens näringsutskott, med anledning av morgondagens granskning i SVT:s program Uppdrag Granskning om skogsindustrin.

- Skogsindustrin är överdimensionerad framförallt i vissa delar i Norrland. Den kräver mer virke än vad som motsvaras av ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Virkesuttaget måste vara jämt över tiden och inte bara anpassas till krav från sågverk och arbetsmarknad.

- Jag välkomnar att exempelvis statliga Sveaskog nu ska minska avverkningarna med 15 procent. Jag hoppas att de positiva signalerna från centralt håll blir praktisk politik lokalt, detta har brustit tidigare.

- Sverige är mest en råvaruexportör av skog, vi har för lite vidareförädling och produktion av kvalitetsvirke. Det är misshushållning med våra varor när vi enbart exporterar virke till Danmark som i sin tur tillverkar möbler. Vi måste sätta pris på våra varor. Den svenska skogen går också att utveckla ur turistsynvinkel. Den växande turismindustrin är större än biliundustrin och har enorma potentialer, säger ingegerd Saarinen.


Kontakt: Ingegerd Saarinen, 070-376 06 73
Mattias Bengtsson, politisk sekreterare, 0736-27 53 83

Samtliga pressmeddelanden samt övrig information om Miljöpartiet och vår politik hittar du på vår hemsida http://www.mp.se

Adress: Miljöpartiet de Gröna, Riksdagen, 100 12 Stockholm
E-post: info@mp.se
Telefon (vxl): 08-786 40 00