Skogsindustrierna

Skogsindustrin ökar insatserna för hållbart skogsbruk

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 10:30 CET

Genom ett utökat samarbete stärks nu det hållbara skogsbruket i Sverige. Sex av de ledande FSC-certifierade skogsföretagen inrättar en gemensam tjänst för att utveckla arbetet med certifiering av uthålligt skogsbruk.

De stora FSC-certifierade företagen i Sverige satsar gemensamma resurser på utveckling av certifieringsfrågorna såväl internationellt som nationellt. Det händer mycket inom detta område, bland annat är en ny internationell skogsbruksstandard för FSC, Forest Stewardship Council, på väg att utvecklas vilket kräver samordnade insatser för att svenska synpunkter ska beaktas.

- Jag är stolt över att Sverige ligger i framkant när det gäller att kombinera ekonomi, miljö och sociala värden i skogsbruket. Detta initiativ är en viktig del av detta arbete i framtiden, säger Mårten Larsson, skogsdirektör vid Skogsindustrierna.

- Genom att engagera oss på såväl bransch- som företagsnivå säkerställer vi att Sverige fortsatt är med och aktivt deltar i utvecklingsarbete och förhandlingar på internationell nivå. Samtidigt har vi en ökad debatt i Sverige om hållbart skogsbruk där framförallt biologisk mångfald står i fokus. Vi har också en reviderad standard som håller på att implementeras. Det finns mycket att vinna på att ha en samordnande kraft i detta arbete, tillägger Mårten Larsson.

 

Om den nyinrättade tjänsten, Sustainability Director:
Tjänsten tillträds av Hans Djurberg, idag skogsskötselchef vid SCA i Norrbotten. Bakom initiativet står företagen Bergvik, Holmen, Korsnäs, SCA, Stora Enso och skogsägareföreningen Södra. Dessa företag står tillsammans för cirka 10 miljoner hektar FSC-certifierad skogsmark. Läs mer här: www.sca.com/sv/Sundsvall/Press/Pressmeddelanden/Archive/2010/Stora-skogsbrukare-forstarker-hallbarhetsarbetet/?menu=5127

 

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter direkt drygt 80 000 personer och exporterade för 123 miljarder kronor (2009).

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00, www.skogsindustrierna.org