Skogsindustrierna

Skogsindustrin satsar för att minska utsläppen

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 08:00 CET

Idag rullar det första tåget in på virkesterminalen i Falköping. Genom denna nya godsterminal underlättas transporterna av industrins gods och råvaror på järnväg. För skogsindustrin är detta ett steg på vägen att nå högt uppsatta klimatmål.

Skogsindustrin är en av Sveriges största transportköpare och en viktig exportnäring. 2009 exporterade skogsindustrin för 123 miljarder kronor. Denna industri är helt beroende av gods- och råvarutransporter. Borträknat malmbanan är ungefär nästan vartannat tåg i Sverige en skogsindustritransport*. En ökad andel transporter på järnväg är en viktig del av skogsindustrins ambition att minska klimatpåverkan från sina transporter.

Bakom terminalen i Falköping står två av de stora skogsindustriföretagen, Stora Enso och Sydved. Terminalen är en del i ett större arbete att bygga ut transportlogistiken. 2007 invigdes en virkesterminal i Hällefors och 2008 invigdes ytterligare en terminal i Stockaryd. Genom terminalerna underlättas omlastningen av ved och skogsråvara från lastbil till tåg för vidare transport. Terminalen i Falköping kommer att hantera tre till fem heltåg per vecka.

Skogsindustrierna har som enda branschorganisation satt branschgemensamma mål för att minska koldioxidutsläppen från sina transporter med 20 procent till år 2020. En av de viktigaste vägarna att nå målet är fler effektiva och gröna transporter på tåg och fartyg. Till exempel har järnvägstransporterna för virkesråvara ökat med 75 procent mellan 2001 och 2008, både i volym och genom fler systemsträckor.

- Genom Stora Ensos och Sydveds satsning kommer branschen nu ännu ett steg närmare sitt mål. För varje tågset som kommer till terminalen undviks cirka 40 lastbilstransporter, säger Karolina Boholm, ansvarig för transportfrågor på Skogsindustrierna.

* 54 % av exporten och 39 % av inrikes transporter (2008).

För mer information vänligen kontakta:
Karolina Boholm, ansvarig transportfrågor Skogsindustrierna, 070-202 98 69
Annika Molander, presskontakt Skogsindustrierna, 070-380 79 51


Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter direkt drygt 80 000 personer och exporterade för 123 miljarder kronor (2009).

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00, www.skogsindustrierna.org