Aktiebolaget Åkerikonsult

Skogslogistikföretagen kraftsamlar

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 10:18 CET

Sveriges åkeriföretag bildar Skogslogistikföretagen – ett nätverk för företag som utför skogstransporter.

På torsdagen samlades Skogslogistikföretagen i Stockholm för överläggningar kring branschens villkor. Vid mötet rådde konsensus att inom ramen för Sveriges Åkeriföretag bilda en plattform för lobbyverksamhet avseende frågor av väsentlig art för skogstransportörer. Frågor som diskuteras är virkesmätning, IT-system, verksamhetsutveckling, trafiksäkerhet, miljö och transporteffektivitet.

-- Skogslogistikföretagen utför en samhällsnyttig verksamhet som bidrar i hög grad till Sveriges välstånd. Sveriges Åkeriföretag tar nu ett välkommet omtag i skogstransportfrågorna som värd för nätverket Skogslogistikföretagen, säger Petri Ekorre, vd för Skogsåkarna i Mellansverige AB.

Papper och andra produkter som har sitt ursprung i Sveriges skogar är viktiga exportvaror. Exportvärdet för skogs- och skogsindustriprodukter var 114 miljarder kronor vilket var 11,6 % av det totala varuexportvärdet under 2005 samt 4,2 % av BNP. Skogsnäringens totala produktionsvärde under 2005 var 201 miljarder kronor. Under ett år transporteras över 80 miljoner ton rundvirke ut ur våra skogar.

Skogstransportörer är en viktig medlemsgrupp inom Sveriges Åkeriföretag. De utgör cirka 20 procent av medlemskåren.

Ett konstituerande möte hålls 5:e maj.

De företag som medverkade vid mötet var Skogsåkarna, VSV, Skogsbilen AB, Trätrans/BDX, Träfrakt AB, Örnfrakt AB, Timmerkörarna AB, Reaxer, Fermgruppen AB, BW skogsbilarna AB och LV-Frakt AB

----------------------------------------------------------

För mer information

Johan Lindström, vd, Sveriges Åkeriföretag, 070-548 98 48

Petri Ekorre, vd Skogsåkarna i Mellansverige AB, 070-309 88 66

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 9 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar.