Skogssällskapet

Skogssällskapet förändrar verksamhetsområdet utomhuspedagogik

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2017 13:00 CET

Skogssällskapets personal inom området utomhuspedagogik kommer från och med 1 mars 2017 att anställas av Stiftelsen Skånska Landskap. Skogssällskapet ändrar därmed karaktär på sitt engagemang inom verksamhetsområdet utomhuspedagogik.

Stiftelsen Skånska Landskap har under flera år anlitat Skogssällskapet inom området utomhuspedagogik, som en del av ett större avtal där Skogssällskapet också sköter stiftelsens skogar, ekonomi och fastigheter.

Förändringen innebär att Stiftelsen Skånska Landskap från och med 1 mars 2017 kommer att driva de utomhuspedagogiska frågorna i egen regi, och samtidigt anställer de två rekreationskonsulter som de senaste åren arbetat nära dem från Skogssällskapets sida.

– Det här är ett upplägg som både vi och Stiftelsen Skånska Landskap är väldigt nöjda med, säger Per Bergenheim, affärschef på Skogssällskapet.

Stiftelsen Skånska landskap fortsätter som kund åt Skogssällskapet och samarbetet fortsätter som tidigare inom andra områden.

Engagemanget för skogens sociala värden fortsätter

Skogssällskapet verkar för en hållbar utveckling av skog och mark – och i det innefattas en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.

– Vi fortsätter att vara aktiva inom områden som rör skogens sociala värden, och vi vill bredda vårt engagemang geografiskt, säger Svante Scherman, koncernchef på Skogssällskapet.

– Våra skogsförvaltare sköter skogen utifrån kundens mål med ägandet. I kommunägda skogar överallt i Sverige är rekreation och friluftsliv ofta viktiga frågor. Så det här är frågor som vi kommer att fortsätter att driva och utveckla, säger Svante Scherman.

Under 2016 har Skogssällskapet drivit projektet ”Skogsvana och allemansrätt på nysvenska” i samverkan med kommuner i södra Sverige. Projektet har handlat om att använda den svenska naturen och allemansrätten som en bas för att arbeta med integration av nyanlända.

– Vi ser att den här typen av projekt behövs, och det är något vi kommer att titta närmare på – hur Stiftelsen Skogssällskapet kan stödja initiativ som handlar om skogens sociala värden, och hur vi kan bidra till att fler får chans att upptäcka skogens möjligheter, säger Lotta Möller, forsknings- och anslagschef på Skogssällskapet.

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Norge och Finland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor. 

Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 15 miljoner kronor till forskning och utveckling.