Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen inleder samarbete med Kina

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 18:00 CEST

Kinas snabba utveckling på alla områden är orsaken till att landets skogsminister Zhou Shengxian i veckan besökte Sverige för att knyta kontakter och studera svensk skogsbruk.

Besöket resulterade i att Skogsstyrelsens generaldirektör Göran Enander och skogsminister Zhou Shengxian undertecknade ett samarbetsavtal.

- Kina är ett oerhört spännande land, där skog får allt större betydelse. Det vi kan bidra med är framför allt hur ett hållbart skogsbruk kan bedrivas. Kinas stora problem är att den snabba utvecklingen tär mycket hårt på deras naturtillgångar, inklusive landets skogar, och de ser Sverige som en bra förebild, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Göran Enander.

Förutom ett hållbart, miljövänligt skogsbruk är den kinesiske skogsministern intresserad av den svenska lagstiftningen, statsskogsbruk, forskningen inom området och Skogsstyrelsens sätt att förverkliga den svenska skogspolitiken via kunskapsspridning och råd till ansvarstagande skogsägare.

- Hur samarbetet konkret kommer att utvecklas är idag inte helt klart, men jag ser fram emot fortsatt kunskapsutbyte och gemensamma utvecklingsprojekt. Det är mycket möjligt att några av skogsvårdsorganisationens anställda i framtiden kan komma att bidra till skogsektorns utveckling i Kina, säger Göran Enander.