Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen tecknar nytt avtal med ESRI S-GROUP

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 16:22 CEST

Skogsstyrelsen har tecknat ett nytt avtal med ESRI S-GROUP för en ny GIS-baserad produktions- och testplattform. Avtalet innebär ökat säkerställande av informationskvaliteten samt ökad prestanda på Skogsstyrelsens IT-park.

Skogsstyrelsen har tecknat ett nytt avtal med ESRI S-GROUP för en ny GIS-baserad produktions- och testplattform. Avtalet innebär ökat säkerställande av informationskvaliteten samt ökad prestanda på Skogsstyrelsens IT-park.

ESRI S-GROUP har levererat en ny GIS-baserad produktions- och testplattform till Skogsstyrelsen. Plattformen kommer att säkerställa kvaliteten på myndighetens geografiska information och förenkla det dagliga arbetet för användarna.

- Skogsstyrelsen har ett stort behov av lätthanterliga geografiska informationssystem (GIS) för att få tillgång till bättre beslutsunderlag för sina återväxtrutiner inom skogsbruket. Våra produkter kan enkelt ge dem en tydligare bild av hur till exempel avverkningen ser ut i markerna, säger Per Carlsson, VD på ESRI S-GROUP.

Skogsstyrelsen använder sig frekvent av geografisk information för att skapa en lägesbild över förändringar skog och mark. Denna information lagras sedan och sprids till alla användare på ett enkelt och kraftfullt sätt med GIS. Med den nya GIS-baserade produktions- och testplattformen kan man lättare integrera med övriga verksamhetssystem, vilket medför att informationen kan användas på fler sätt än tidigare.

- De GIS-produkter som ESRI S-GROUP erbjuder ger oss en mycket tydlig bild över hur det geografiska läget för vår dagliga verksamhet ser ut. Därmed hjälper det oss att få bättre beslutsunderlag för skogsägarnas önskemål och behov av avverkning, säger Ulrika Wahlström, chef för enheten Geografisk Information

Skogsstyrelsens investering av ESRI S-GROUP:s plattform är ett första skede i myndighetens IT-utveckling som de båda organisationerna kommer att samarbeta med ytterligare under de kommande åren.

För ytterligare information kontakta:

Per Carlsson, VD
per.carlsson@esri-sgroup.se
Telefon: 026-15 05 02
Om ESRI S-GROUP Sverige AB

ESRI S-GROUP är Nordens ledande GIS-företag, vi arbetar med världens främsta programvaror för hantering av geografisk information. ESRI S-GROUP har bildats av ESRI Sweden, KORDAB, LandFocus, MELDIS och GISFocus – fem starka bolag med erkänt hög kompetens. Tillsammans utgör vi en komplett leverantör av GIS-lösningar för privat och offentlig sektor.
ESRI S-GROUP har 150 medarbetare i Stockholm, Malmö, Gävle, Falun, Karlskrona, Växjö, Eskilstuna och Ljusdal. Vi omsätter mer än 200 miljoner kronor och våra produkter och lösningar finns hos fler än 30 000 svenska användare. www.esri-sgroup.se
Om ESRI

ESRI, som grundades 1969, är den ledande utvecklaren av GIS-programvara med över 300 000 kunder världen över. ESRI-programvara används i alla de 200 största städerna i USA och i mer än 60 procent av alla counties (län) och municipalities (kommuner) i landet. ESRI har huvudkontoret i Kalifornien och regionala kontor i hela USA, internationella återförsäljare i mer än 90 länder och mer än 1 700 samarbetspartners. I Sverige representeras ESRI av ESRI S-GROUP.