Nordic Holding Sverige AB

Skokloster kan ge Nordic Holding 11 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 15:36 CET

Småhusprojektet Skokloster, som består av 18 småhus, närmar sig försäljningsstart. beQuoted tror att Nordic Holding kan tjäna minst 0,6 miljon kronor per hus. Det blir ett gott tillskott till företagets verkliga affärsidé: investeringar i onoterade mindre företag.

Försäljningspris på 2,9 miljoner kronor och uppåt per hus
I nyhetsbrev nr 26 2006 berättade Nordic Holdings nye vd Jörn Erik Aas att Skokloster kommer att bestå av två hustyper: hus med en boendeyta på 172 kvadratmeter respektive hus med en yta på 220 - 230 kvadratmeter. De större husen kommer att vara i majoritet.

Målet för försäljningspriset är 2,9 miljoner kronor för de små husen med tomt, inklusive moms. Nordic Holding tidigare vd Lars Ågren har indikerat en byggkostnad på cirka 1,4 miljoner kronor per hus.

Uppskattningen om byggkostnaden överensstämmer med uppgifterna i Nordic Holdings niomånadersrapport. Där har projektet Skokloster under året tillförts 3,1 miljoner kronor. I allt väsentligt är det kostnaden för det mesta av färdigställandet av två visningshus.

Totala inköpsvärdet för 18 tomter är 5,8 miljoner kronor. Inköpspriset för tomterna ligger således i genomsnitt på drygt 0,3 miljoner kronor per tomt. Här får man ta hänsyn till att de stora husen har en större tomt än de små husen.

Vinsten för de små husen kan således hamna runt 0,6 miljoner kronor. Vi har då räknat med ett försäljningspris efter moms på 2,3 miljoner kronor, en byggkostnad på 1,4 miljoner kronor samt en tomtkostnad på knappt 0,3 miljoner kronor. För de stora husen bör vinsten bli högre.

Dessutom kan vinsten per hus komma att öka:

– De två första husen blir dyrare att bygga, eftersom de byggs med lösvirke, berättar Jörn Erik Aas. Vår ambition är att vi efterhand skall bygga mer med prefabricerat material. Eventuellt kommer vi dessutom att låta importera byggmaterial.

Det är svårt att räkna ut en säker prognos för Skokloster. Men beQuoteds slutsats är att Nordic Holding bör ha goda chanser att tjäna minst 11 miljoner kronor på projektet.

Eftersom Nordic Holding dessutom har betydande förlustavdrag sedan tidigare kommer vinsten inte att belastas med någon skatt.

Metromark Hotels planerar kapitalanskaffning och notering
Utdelningen av aktier i MetroMark Hotels är nu genomförd. Per 1.000 aktier i Nordic Holding har aktieägarna fått 15 aktier i MetroMark Hotels i en gratis ägarspridning.

Joakim Lundeborg, vd i Metromark Hotels, berättar att avsikten med ägarspridningen är att underlätta en notering:

– Vår avsikt är att låta notera Metromark Hotels innan årsskiftet. Vilken lista det blir på har vi dock ännu inte beslutat om.

– Noteringen kommer att kombineras med en emission, som kan bli med eller utan företrädesrätt för de nuvarande aktieägarna. Vi kommer att lämna ytterligare information inom kort.

Tredje kvartalet visar en svag vinst
Nordic Holding har släppt sin rapport för de första nio månaderna:

• Omsättning: 6,1 Mkr (12,8)
• Resultat efter finansnetto: -1,9 Mkr (7,4)
• Vinst per aktie: 0,2 öre (8,7)

Uppskjuten skatt på 1,3 miljoner kronor gör att resultatet når över nollstrecket för tredje kvartalet isolerat:

• Omsättning: 3,6 Mkr (12,4)
• Resultat efter finansnetto: -0,6 Mkr (6,9)
• Vinst per aktie: 0,4 öre (6,8)

Eget kapital per aktie kan stiga 70 procent inom ett år
Det finns 173 miljoner aktier i Nordic Holding. Eget kapital i bolaget uppgår till 17,6 miljoner kronor, vilket blir 10 öre per aktie. Räknar vi in en vinst från Skokloster på 11 miljoner kronor kan eget kapital per aktie öka till närmare 17 öre inom ett år.

År 2007 kan överlag bli ett händelserikt år. Förhoppningsvis kan aktieägarna se fram emot en framgångsrik avslutning av Skokloster, en åternotering av aktien och det första förvärvet av ett onoterat företag.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-28/bbb-2006-28.htm#NordicHolding