Dataföreningen i Sverige

Skol-SM i svensk IT-historia! Första pris - skolresa värd 30 000 kr.

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 10:00 CET

Vem gör den bästa presentationen? Alla gymnasier och alla nior inbjuds nu att tävla i svensk IT-historia på www.ithistoria.se

Uppgiften är att skildra ett skeende, en viss händelse eller en eller flera personer som haft stor betydelse för utvecklingen av IT i det svenska samhället och omvärlden och som omnämns här på sajten.

Avsikten är att väcka intresse hos unga människor för den svenska historien inom IT-området och att skildra den på ett sätt som talar till en ung publik. Det leder i sin tur till ökat intresse och förståelse både för historiens betydelse och för IT-kunnande som en viktig faktor för utvecklingen av vårt framtida samhälle.

Alla bidrag publiceras på www.ithistoria.se
Tävlingsbidragen kommer att publiceras på IT-historieportalen och ska därför göras helt i digitalt format. Presentationerna ska utgå från det material som samlats i portalen men behöver inte begränsas till det varken innehållsmässigt eller tidsmässigt.

Upphovsrätten till källmaterialet är fri för publicering på www.ithistoria.se och alla tävlingsbidrag måste också vara tillåtna för publicering på denna webbplats.

Presentationerna får innehålla material som hämtas från andra källor eller som skapas speciellt för tävlingen, och varje tävlande ansvarar då också för att alla frågor kring upphovsrätt för sådant material är lösta.

I övrigt finns inga restriktioner kring hur presentationerna ska utformas utan fältet är fritt för nytänkande och kreativa idéer. Det kan vara en längre artikel, ett interaktivt multimediaprogram eller en videodokumentär. Exempel på ämne kan vara hur den svenska dataspelbranschen uppstod eller hur mobiltelefonen kom till.

Första pris är en skolresa värd 30 000 kr! 
Tävlingen är öppen för alla elever i årskull nio och för alla gymnasieelever. Vinnarna kommer att utses av en jury med företrädare för Dataföreningen, Tekniska museet, KTH och Riksbankens Jubileumsfond.

Tävlingen sponsras av finansiärerna till IT-historieprojektet Riksbankens Jubileumsfond och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Första pris kommer att vara en resa till ett i IT-sammanhang relevant resmål i Sverige eller utomlands och vara i storleksordningen 30 000 kr. Ytterligare priser till ett sammanlagt värde av 20 000 kr kommer också att delas ut.

För vidare information kontakta
Rolf Berndtson, Dataföreningen         070-514 20 18
Robert Almén, Dataföreningen          070-562 33 65
Peter Du Rietz, Tekniska Museet        08-450 56 65
Per Lundin, KTH                              070-612 02 52