LED & LED

Skola med energisnål LED belysning

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2012 15:22 CET

Av Kristofer Blockhammar

Skola - Det mest effektiva pedagogiska verktyg som kan användas av en institution är dess förmåga att visa ledarskap genom exempel. I skolan lär studenterna sig miljömässigt bevarande och hållbarhet genom användning av energisnål LED belysning som nyligen har och skall installeras på skolan.

LED belysningen skall installerat i hela den nya skolan, liksom i nybyggda klassrum och administrations kontor, de platta LED panelerna används för en mängd olika tillämpningar och miljöer. Ingenjörerna uppskattar att de 634 LED panelerna som har installerats tidigare tillhandahåller minst en 30 procent besparing i energianvändningen.

LED panelerna ger en betydande besparingar i energikostnader, samt utökade av lampans livslängd och ger ett minimalt underhåll. Skolan strävade efter att hitta den mest effektiva och kostnadseffektiva belysningen för att ta sitt ekologiska ansvar.

LED panelerna levererar konsekvent belysning som möjligtgör för studenter att studera och utbilda sig utan att hindras av bländande eller skuggande belysning. Upplyst av optimal belysning, arbetar lärare och övriga medarbetare nu effektivare i sina kontor och klassrum. LED panelerna är konstruerade för hög prestanda och för att vara lätta att installera, LED panelerna är helt reglerbara för önskad ljusstyrka och kompatibla med kontroller, sensorer, timers och dagsljusstyrsystem. LED panelerna är nedtonade eller släckta när rummen inte är i bruk, för ytterligare energibesparingar.

LED panelerna erbjuder en livslängd som är fem gånger längre än traditionella fluorescerande paneler, LED panelerna erbjuder en lång livslängd på 50 000 timmar eller mer än 13 års långt liv baserat på 10-timmars användning per dag vid L70 standarder. Studenter och anställda kan njuta av robust belysning som levererar hög lumen samtidigt som den erbjuder en utmärkt färgkvalitet med en hög CRI (Color Rendering Index).

För att ge ytterligare engagemang för miljön, är LED panelerna RoHS kompatibla och konstruerade utan UV/IR strålning eller farligt material.

Mer information om hur företag använder våra produkter på:
http://www.ledochled.se/foretaget/

______________________________________

För ytterligare information

Kristofer Blockhammar - Affärsområdeschef Skandinavien

Kristofer Blockhammar ser fantastiska framtidsutsikter och en enorm marknad för LED & LED´s innovativa produkter och system. Han har lång erfarenhet av att arbeta med energieffektiva produkter och system. Den tekniska utvecklingen har kommit långt och belysningsystemen är så effektiva att en investering i produkterna och systemen ger en mycket tilltalande pay-back tid. Den här tekniken kommer att ytterligare utvecklas och sannolikt tillämpas på många områden.

Direkt: +46 (0)73 679 35 50

E-post: kristofer.blockhammar@ledochled.se

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.