Nyköpings kommun

Skola, omsorg, arbete och bostäder prioriteras i Nyköpings budget

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2016 14:11 CEST

Budget 2017 för Nyköpings kommun innehåller mer pengar till skola och omsorg och en fortsatt satsning på arbete och bostäder.

- Vi möter den starka befolkningsökningen med investeringar i en hållbar växande kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S). Det krävs särskilda resurser till skola och omsorg, men även tillräckliga resurser för planering av vägar, bostäder och ett nytt resecentrum.

Han pekar på höjningen av elevpengen och den särskilda satsningen på de mindre skolorna. Under året prioriteras investeringarna i förskolor, Stigtomta nya skola och ombyggnaden av Nyköpings gymnasieskola på Gripenområdet. Inom omsorgen tillkommer fler platser på äldreboendet Myntan på Arnö och höjd ersättning till hemtjänstutförare. Satsningen OFTA (Omvandling av Försörjningsstöd Till Anställning) innebär att kommunen anställer personer med försörjningsstöd.

- Det snabbaste och bästa sättet att få människor att gå till egen försörjning är genom jobb, säger Urban Granström. Förutom satsningen på OFTA kommer vi att utöka antalet platser för feriepraktik. Budgetförslaget som är på väg fram till kommunfullmäktige för beslut innehåller fortsatt arbete med Resecentrum och Ostlänken.

- Vi fortsätter också att gå före i den gröna omställningen och underlättar för medborgarna att göra miljövänliga och hälsosamma val, säger kommunalrådet Malin Hagerström (MP). Därför satsar vi på bättre kollektivtrafik med ett nytt biljettsystem och fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar. En ytterligare satsning på arbetsmiljön för cheferna inom Division social omsorg och på HR- och löneadminstrationen är också nödvändig.

- Som arbetsgivare ska vi stå för ett tydligt ledarskap och en kontinuerlig arbetsplatsutveckling, säger kommunalrådet Nicklas Franzén (V). Personal- och rekryteringsfrågor är oerhört viktiga för en kommun som växer så snabbt som Nyköping. Budget 2017 innehåller också en satsning på besöksnäringen med fokus på Gästabudsåret. En kulturskola ska startas och Bo i Nyköping-kampanjen utvecklas. En ny metod med Förbättringsvandringar ska stödja utvecklingen på Nyköpings landsbygd. Samverkan mellan Nyköpings Arenor och föreningslivet ska stärkas ytterligare. Utvecklingen av kommunens webbplats fortsätter med en uppgradering av Nyköpingsguiden och mer service på nätet för invånarna. I budget 2017 med en omslutning på drygt 3 miljarder kronor får verksamheterna totalt ett tillskott på 5,4 procent. Förslaget innebär oförändrad kommunalskatt och ger ett överskott på runt 56 miljoner kronor.

 Frågor om budgeten, kontakta kommunalrådet Urban Granström 073 - 773 79 83 eller ekonomichef Maria Fredriksson, 073 – 426 85 35