Skolan Idag

Skolan bör undervisa elever & studenter - inte ämnen

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2011 07:41 CET

För hög abstraktionsnivå i skolan är förödande. Informationen måste vara riktad till eleven på ett sådant sätt att den möter den språkliga nivån.

Diskussionen pendlar över tid om vad som är orsak och verkan, hönan eller ägget i relation till elevernas svaga resultat och varför det är svårigheter att skapa förändring. Yttre omständigheter har varit på tapeten under flera år utan någon större framgång. På flera håll börjar man därför sedan en tid söka sig tillbaka till den plats där "allting sker". Skl, Sveriges kommuner och landsting, skriver i sin debattartikel bl.a:

"Återkoppling viktigast för elevernas resultat, Ny forskning ger oss vägledning för att förbättra skolan. Skolforskningen visar att det inte är elevers medfödda eller sociala förutsättningar som avgör resultaten i skolan. Istället handlar det mer om sådant som går att påverka i den direkta skolsituationen - motivation, attityder till lärande och vikten av att anstränga sig. Här har framförallt lärarna, med stöd av en professionell ledning, stora möjligheter att påverka och stödja eleven." Skl (2012-12-12).

Om undervisningen utgår från ett specifikt ämne, en arbetsuppgift eller ett givet kunskapsområde, kallar vi det vanligtvis för ämnesspecifikt och är den utgångspunkt som är källan i undervisningen. Det blir den språkliga och kommunikativa huvudpersonen. Dvs. undervisningen skapar ett eget "undervisningsspråk" baserat på den ämnesspecifika informationen i syfte att överföra denna information till elever och studenter. Det brukar i vardagligt tal kallas att skolan förmedlar kunskap.


Artikeln fortsätter på: http://www.skolan-idag.com/undervisning-elever-studenter.html

Kenth Bender
Specialpedagog