Statens folkhälsoinstitut

Skolan en viktig arena för föräldrasamverkan mot alkohol

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 09:04 CEST

Två av tre föräldrar till elever i högstadiet, och var tredje förälder till gymnasieelever, uppger att det i deras skola bedrivs ett samarbete med föräldrar för att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar. Bland övriga föräldrar önskar hela nio av tio att ett sådant samarbete fanns. Det framgår av en Sifoundersökning utförd på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut, som i dag presenteras i en debattartikel i Dagens Samhälle.

– Föräldrarnas vilja att samverka via skolan bör tas tillvara. Föräldrar som kommer överens om tydliga och strikta gränser för alkohol minskar tonårsdrickandet, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.

Skolan är en viktig arena för föräldrasamverkan mot alkohol eftersom det en av få platser där ungdomarnas föräldrar träffas. Det bör dock poängteras att sådan verksamhet, även om den sker i skolans lokaler, inte alltid behöver bedrivas i skolans regi. Det skriver generaldirektör Sarah Wamala och avdelningschef Åsa Domeij vid Statens folkhälsoinstitut, i dagens debattartikel, där resultaten av Sifoundersökningen presenteras.

Undertecknarna uppmanar nu landets kommuner att, med stöd av samordnare för det alkohol- och drogförebyggande arbetet på kommun- och länsnivå, hjälpa intresserade föräldrar och skolor att komma igång med de beprövade metoder och verktyg som finns för föräldrasamverkan mot alkohol.

– Behovet av stöd och uppmuntran tycks vara särskilt stort på gymnasienivå. Där har bara var tredje förälder uppfattat att det bedrivs ett aktivt arbete för att tillsammans med föräldrarna minska ungdomars alkoholdrickande, säger Sarah Wamala.


Om intervjuundersökningen

På uppdrag av Statens folkhälsoinstitut ställde Sifo följande fråga till drygt 3 000 föräldrar till 15- respektive 17-åringar:

”Så vitt du vet, jobbar man aktivt på din tonårings skola för att tillsammans med er föräldrar skapa förutsättningar för att minska ungdomars alkoholdrickande?”

69 procent av föräldrarna till elever i grundskolan svarade ”ja” på frågan, motsvarande andel bland gymnasieelevernas föräldrar var 36 procent. Merparten, 74 respektive 65 procent, av dessa föräldrar uppgav att de brukar besöka de träffar de bjuds in till i skolan.

Föräldrar som svarade nekande på första frågan ovan fick besvara följdfrågan ”tycker du att det vore bra om skolan bedrev ett sådant arbete?” Nära 90 procent av föräldrarna svarade ”ja” på denna fråga – detta gällde föräldrar till elever i såväl högstadiet som gymnasiet.

För mer information

Sarah Wamala
generaldirektör
063-19 97 01

Åsa Domeij
chef avdelningen för drogprevention och spel
063-19 96 81

Anna Bessö
chef avdelningen för barns och äldres hälsa
063-19 96 64

Bitti Jonasson
chef avdelningen för kommunikation
063-19 96 24