Falkenbergs kommun

Skolan i fokus i budget från Alliansen+

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 14:20 CET

I dag la Alliansen+ fram sin budget i kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgeten har en tydlig skolinriktning. Den går nu vidare till kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige.

Falkenbergs kommun växer och det gör att kommunen behöver investera i de kommunala skolorna. Det menar Alliansen+ som med sin budget och innehållande investeringsplan planerar att investera 1,2 miljarder kronor i förskola, skola och gymnasieskola i Falkenberg under de kommande fem åren. Förutom om- och tillbyggnader handlar det även om nya enheter, till exempel en ny grundskola i Tröingeberg.

– Vi kan finansiera investeringar tack vare att vi blir fler i kommunen och på så sätt ökar våra skatteintäkter. Men en del av investeringarna behöver vi låna till, säger Mari-Louise Wernersson (C), kommunråd.

Ungdomsfokus

För att Falkenbergs ungdomar även efter skoltid ska kunna delta i en meningsfull sysselsättning vill Alliansen+ genomföra en rad satsningar på ungdomars fritid. På denna punkt lägger Alliansen+ fyra miljoner kronor med start nästa år. – Satsningarna ska synas över hela kommunen. Vi vill bland annat investera i en mobil ungdomsverksamhet och ett ungdomens hus, säger Mari-Louise Wernersson.

Fokus Ullared

I sin budget lyfter Alliansen+ upp satsningar i Ullared. De vill jobba med medborgardialog för att tillsammans med de boende göra orten attraktivare.

– Vi utökar även öppettiderna på förskolan i Ullared och planerar en ny öppen förskola på orten, säger Mari-Louise Wernersson.
I Falkenberg fortsätter Alliansen+ med flera olika centruminsatser för att öka stadens attraktivitet. Alliansen+ avsätter också pengar till övriga lokalsamhällen utanför Falkenberg och Ullared.

Trygghetssatsningar och underhåll av cykelvägar

Alliansen plus lägger även fokus på att förbättra för personer med psykisk funktionsnedsättning genom att satsa på ett nytt boende och ökad sysselsättning. De satsar även på ett så kallat trygghetsboende plus. Boendet ska utgöra ett steg mellan hemtjänst och särskilt boende. Från 2019 räknar man med att denna satsning ska minska kostnaderna inom äldreomsorgen. På investeringslistan finns också utökat underhåll av gator och vägar, cykelvägar och gatubelysning.

Det här händer nu

Alliansens+ kunde i form av majoritet klubba igenom sitt budgetförslag i kommunstyrelsens arbetsutskott. För att budgeten för Falkenbergs kommun ska fastställas ska den upp i kommunens högst beslutade organ, kommunfullmäktige, i slutet av november. Även oppositionspartierna har möjlighet att lämna in egna budgetförslag.

Så funkar budgeten

Den budget som kommunfullmäktige väljer att ta sätter de ekonomiska spelreglerna för 2017 men också ambitionerna för 2018 och 2019. Budgeten innehåller även en investeringsplan och exploateringsplan som sträcker sig från 2017 till 2021.

Kontakt:

Mari-Louise Wernersson, Kommunstyrelsens ordf (C), Falkenbergs kommun
Tele: 070-6661105

Falkenberg är en tillväxtkommun med 43 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".