Upplands-Bro kommun

Skolan i Upplands-Bro kommun fortsätter att bli bättre

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 05:00 CET

Skolan i Upplands-Bro fortsätter att bli bättre. Under föregående vecka presenterade Skolverket årets SALSA-värden. Utvecklingen i Upplands-Bro kommun är positiv. De tre kommunala högstadieskolorna Broskolan, Ekhammarskolan och Hagnässkolan, visar mycket bra resultat.

SALSA är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat. Syftet med SALSA är att synliggöra faktorer som skolan inte kan påverka men som har betydelse för betygsresultatet. Skolornas faktiska betygsresultat sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer, exempelvis föräldrars utbildningsnivå, andel pojkar, andel elever som är nyinvandrade och andel elever födda utomlands. Underlaget för beräkning av bakgrundsfaktorer är samtliga elever i årskurs 9.

SALSA i Upplands-Bro kommun

När 2015 års höga meritvärden för årskurs 9 satts i relation till aktuella bakgrundsfaktorer har alla kommunala högstadieskolor högre eller mycket högre betygsresultat än förväntat.

– Jag är väldigt nöjd med att alla skolor visar positiva SALSA-värden. Det är visserligen ingen större överraskning, vi visste att vi hade bra resultat våren 2015. Nu vill vi hålla oss kvar på den här nivån och bli ännu bättre, säger Kaj Söder, utbildningschef Upplands-Bro kommun.

– Vi är givetvis väldigt glada med resultatet. Det visar att det finns förutsättningar för att bedriva en skola med hög kvalitet i Upplands-Bro. Utmaningen nu är att bli ännu bättre, säger Rolf Nersing (S), ordförande i Utbildningsnämnden.

Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren drygt två mil nordväst om Stockholm och ca 25 minuters pendeltågsresa från Stockholms central. Upplands-Bro har två tätorter, Kungsängen och Bro. Kommunen har nu drygt 25 000 invånare och expanderar både vad det gäller invånare och företagsetableringar.