Skolan Idag

Skolan idag - Nu är boken här: Hallå! Några Frågor - Har Alla Förstått?

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 08:06 CET

Vi kan inte, som Einstein uttryckte det; lösa ett problem om vi tänker på samma sätt som när det skapades.

DETTA är enda gången det är tillåtet att skövla skogen - så att vi kan upptäcka träden

Författaren vill på detta sätt bidra till utveckling av skolans enorma möjligheter och fokuserar genom texten uteslutande på att hjälpa personal och elever i både kommunala skolor och friskolor (grundskolan och gymnasiet) att omforma visionen så att det blir möjligt att se träden i stället för skogen. Han levererar i boken bland annat budskap av möjligheter, tillfällen, perspektiv, förhållningssätt och handlingar.

För att hjälpa oss att upptäcka den svenska skolans möjligheter diskuterar författaren bland annat:

• att en stor del av samhället verkar leva i föreställningen att skolan skall (kan) överföra kunskap till eleverna, vilket ären utopi och skapar passiva elever. Gemensamt kan vi lösa denna knäckfråga om hur skolan förmedlar information «om» kunskap, inte kunskapen i sig.

• hur elever som bara erbjuds att vara passiva mottagare av information inte utvecklar några valmöjligheter.

• hur abstraktionsnivån i läromedel och undervisning många gånger är en avgörande faktor för elevens förståelse och fortsatta utveckling.

• hur elevens motivation och motivationsriktning ofta berättar om elevens «verklighet» i skolan.

• språkets dynamik i undervisning och lärande, och dess roll som bärare av förståelsen.

• om skolan och/eller eleven arbetar «bort från» eller «till»någonting och om det spelar någon roll.

Kenth Bender
Specialpedagog

Boken trycks just nu och du kan läsa mer om innehållet på:

http://www.skolan-idag.com/kenthbender-ny-bok.html