Skolan Idag

Skolan idag - Undervisningens Kommunikation och Elevens Feedback

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2011 12:35 CET

Betydelsen eller innebörden i vår kommunikation är alltid det svar vi får av eleven

Var och en av oss har vår egen subjektiva modell av världen, även eleverna. Vår egen inre representation av ”verkligheten” är unik eftersom våra erfarenheter av och vår tolkning lever igenom våra mentala filter och preferenser genom det sätt vi uppmärksammar världen omkring oss, och därför uppmärksammar och tolkar vi världen just så.

För att nå samförstånd, samhörighet och utveckla den s.k. personkemin med en elev, för att lättare nå eleven i undervisningen, är det nödvändigt att respektera elevens modell av världen. För att kommunicera effektivt med eleverna så spelar det ingen roll om den som undervisar och eleven har olika syn på världen, tillvaron, en lektion eller arbetsuppgift.

Det betyder inte att eleven har ”rätt” och du och jag har ”fel” eller tvärtom. Om vi har denna utgångspunkt och alltid arbetar utifrån detta antagande i klassrummet, är elevernas modell av världen alltid perfekt utifrån den individ eleven f.n. "är". Då möter vi elevens erfarenheter, upplevelser och referenser, kort och gott, elevens livsresa eller, nu är vi på väg in i den av lärare så länge efterlängtade elevens värld. Den värld dit undervisningen måste nå och lättare kan nås. Med denna syn och förhållningssätt är det mycket lättare att kommunicera med eleven, därför att:

# Betydelsen och innebörden av vår kommunikation är alltid det svar vi får av eleven

Kenth Bender

Specialpedagog

Här kan du läsa mer:
http://www.skolan-idag.com/kommunikation-feedback.html