Lärarnas Riksförbund

Skolan måste prioritera kunskap

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 13:59 CEST

Sämre kunskaper i matematik och svenska och förbättrade kunskaper i engelska, det är några av resultaten i Skolverkets Nationella utvärdering av grundskolan.

Det framgår klart att lärarna i skolan gör ett bra arbete, men det är oroande att antalet obehöriga ökar. Metta Fjelkner, förbundsordförande och Per Wadman, vice förbundsordförande kommenterar Skolverkets undersökning.
- Den kommande avtalsrörelsen kommer att avgöra om lärarna har möjlighet att få den tid med eleverna som krävs. Undersökningen visar att de försämrade kunskaperna i en rad ämnen beror på för liten tid med behöriga lärare. Fördjupade kunskaper och sammanhang uppnås bäst i mötet mellan lärare och elever, säger Metta Fjelkner.

– Undersökningen visar med all tydlighet att lärarens kompetens är av avgörande betydelse, fortsätter Metta Fjelkner. Avgörande för att skolan ska lyckas bättre än i dag är att behålla och rekrytera behöriga lärare.

I dag är ca 30 - 40 % av dem som undervisar obehöriga. Huvudmännen måste ta sitt ansvar och satsa på lärarnas arbetsvillkor och löner. Staten måste stå bakom professionen och genomföra skollagskommitténs förslag.

– Det är lärarnas arbete som leder till elevernas goda resultat, trots drastiska nedskärningar och stora förändringar inom skolan under 90-talet, säger Metta Fjelkner.

- En skola som fokuserar enbart på att elever ska uppnå godkänt är inte tillräckligt för den svenska skolan. Eleverna ska ges möjlighet att nå randen av sin förmåga, säger Per Wadman.

Dagens skola tenderar att lägga allt för stor vikt vid att eleverna endast ska uppnå godkänt, samt fokusera på svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik. Det är viktigt att ribban läggs högre och att strävansmålen i skolan prioriteras.

För kommentarer
Metta Fjelkner, förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
Per Wadman, vice förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 71

För upplysningar
Andreas Burman, pressansvarig, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00