Falkenbergs kommun

Skolan prioriteras i Falkenbergs nyklubbade budget

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 20:18 CET

Skola, ungdomar och äldre prioriteras i Falkenbergs kommuns nya budget som kommunfullmäktige klubbade igenom på tisdagen. Budgeten, som är ett förslag från Alliansen+, ligger nu till grund för kommunens kommande satsningar.

Budgeten sätter de ekonomiska spelreglerna för 2017 men också ambitionerna för 2018 och 2019. Den innehåller även en investeringsplan och en exploateringsplan som sträcker sig från 2017 till 2021.
– Det är en ansvarsfull budget för en fortsatt positiv utveckling i hela kommunen. Vi arbetar för en effektiv kommunal verksamhet med hög kvalité samtidigt som vi bygger för att klara den inflyttning och expansion vi nu har, säger Mari-Louise Wernersson, (C), kommunstyrelsens ordförande.

Här är några av satsningarna i Falkenbergs kommuns nyklubbade budget:

Miljardinvesteringar i skola

Falkenbergs kommun växer och det gör att kommunen behöver investera i de kommunala skolorna. Den nya budgeten säger att kommunen ska investera 1,2 miljarder kronor i förskola, skola och gymnasieskola i Falkenberg under de kommande fem åren. Förutom om- och tillbyggnader handlar det även om nya enheter, till exempel nya förskolor och en ny grundskola i Tröingeberg.

Ungdomsfokus

Det ska bli fler aktiviteter för unga mellan 16 och 20 år i hela kommunen. Falkenbergs kommun lägger med start nästa år fyra miljoner kronor på bland annat mobil ungdomsverksamhet och ett ungdomens hus.

Trygghetssatsningar på äldre och psykisk funktionsnedsatta

Falkenbergs kommun kommer att investera i ett så kallat trygghetsboende plus. Boendet ska vara ett steg mellan hemtjänst och särskilt boende. Falkenbergs kommun lägger även fokus på att förbättra för personer med psykisk funktionsnedsättning genom att satsa på ett nytt boende och ökad sysselsättning.

Utveckling av centrum och övriga kommunen

Den nytagna budgeten ger förutsättningar för fortsatta satsningar på Falkenbergs centrum för att öka stadens attraktivitet. I den nytagna budgeten finns också satsningar på Ullared där det bland annat finns pengar avsatta för att starta en ny öppen förskola. I budgeten finns mer pengar än tidigare avsatta till övriga lokalsamhällen utanför Falkenberg och Ullared. Pengarna är möjliga att söka av exempelvis vägföreningar som vill utveckla de områden de har.

Gatubelysning och ogräs

I den nytagna budgeten finns mer pengar än tidigare avsatta för gatubelysning, det årliga anslaget har ökats med två miljoner kronor. Kommunens nya budget innehåller även mer pengar till ogräsbekämpning vid infarter och i centrum.

Så röstade partierna

Inför omröstningen fanns fyra budgetförslag. Ett från Alliansen+, ett från Socialdemokraterna, ett från Vänsterparitet och ett från Sverigedemokraterna.

I den omröstningsprocess som följde stod till slut förslaget från Alliansen+ mot Socialdemokraternas budgetförslag. I voteringen som följde röstade partierna inom Alliansen+ på sitt förslag, Socialdemokraterna på sitt och fick dessutom stöd av Vänsterparitet. Sverigedemokraterna valde att avstå från att rösta. Alliansen+ förslag fick en klar majoritet av rösterna i kommunfullmäktige.

Kontaktperson:
Mari-Louise Wernersson
Kommunstyrelsens ordf (C)
Falkenbergs kommun
070-6661105

Falkenberg är en tillväxtkommun med 43 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".