Svenska kyrkan

Skolan sviker nationella minoritetsbarn

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 08:07 CET

I Svenska kyrkans verksamhet bland nationella minoriteter är tillgång till språket centralt. Bilden från sångafton De vackraste julsångerna som sjungs i sverigefinsk verksamhet. Foto: Alex&Martin/IKON

I en rapport som Svenska kyrkan och ett antal minoritetsorganisationer publicerar i dag konstateras att nationella minoritetsbarns utbildningssituation är så allvarlig att den på sikt hotar bevarandet av dessa språk i Sverige. De rättsliga och strukturella bristerna i skolan kvarstår trots Europarådets upprepade kritik. Europarådet gör ett granskningsbesök i Sverige den 17-19 december.

- Svenska kyrkan har förstärkt sitt arbete med barnrättigheter. Det gäller också arbetet på
minoritetsspråken. Tillgång till sitt eget språk är en viktig skyddsfaktor som stärker barns livsmod, säger Kaisa Syrjänen Schaal, enhetschef för flerspråkigt arbete i Svenska kyrkan.

- Många nationella minoritetsbarn i Sverige har gått miste om att få lära sig och utveckla sitt
minoritetsspråk eftersom utbildningssystemet inte ger dem det stöd som Sverige
åtagit sig att ge. Bristerna i utbildningssystemet är så allvarliga att bland annat samiskan riskerar att försvinna, säger hon.

Rapporten ger en lägesbild som visar att Sverige bryter mot den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Den pekar på en rad stora brister när det gäller modersmålsstöd, rätten till minoritetsspråkig förskola, modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning. Bristen på lärare i
minoritetsspråk är akut. Den lärarutbildning som nyligen genomförts i nationella minoritetsspråk är så kraftigt underfinansierad att den kvalitet, som krävs enligt Högskoleverkets tidigare förslag, inte kommer att kunna uppnås.

Rapporten ”Marginalized and Ignored – National Minority Children’s Struggle for Language
Rights in Sweden 2013” är undertecknad av Svenska kyrkan, Samiska rådet i Svenska kyrkan, Sverigefinländarnas delegation, Svenska Tornedalingars Riksförbund, Sveriges Jiddischförbund och Sverigefinska ungdomsförbundet.