Conductive

Skolans arbete med utsatta barn, 16-17 mars 2011

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 12:08 CET

Framgångsrika metoder och verktyg för tidiga och effektiva stödinsatser

Du vet att en bra och trygg skol- och hemmiljö är grundläggande för en god och positiv uppväxt. Dessvärre ser verkligheten inte alltid ut så utan många barn lever i socialt, ekonomiskt eller kulturellt utsatta familjer. Eftersom skolan och förskolan har daglig kontakt med barnen är det naturligt att stöd ges inom dessa verksamheter. För att ytterligare förstärka och effektivisera stödet kring utsatta barn har regeringen tillsatt en utredning, Dir 2009:80, om översyn av skolans arbete med utsatta barn.

Praktiska arbetssätt runt barn i utsatta situationer i och utanför skolan

Ibland går det snett av olika anledningar, det kan handla om föräldrar som missbrukar, är psykiskt sjuka eller bara inte har tid och ork att finnas där för sina barn. Det kan även handla om barn och unga med socialt nedbrytande beteende eller som agerar självdestruktivt. Skolsvårigheter, låga eller ofullständiga betyg, är erfarenheter som flerfaldigt ökar risken för utsatthet. I alla dessa fall har skolan ett stort ansvar och en unik plattform för att vidta effektiva åtgärder för att stötta och hjälpa de utsatta barnen.
På konferensen Skolans arbete med utsatta barn får du lära av konkreta exempel från skolor och kommuner som lyckats i sitt arbete med utsatta barn.

 För fullständigt program och mer information, klicka här!

Ur programmet

Alla barn har rätt att lyckas! Effektivare och bättre stöd till utsatta barn
Eva Edström Fors
Huvudsekreterare
Utbildningsdepartementet

Den nya skollagen: Hur får vi verkligenheten och lagstiftningen att stämma överens?
Jonas Reinholdsson
Jurist
KommunLex AB

Fördjupning
Så identifierar du de barn som är utsatta eller som du misstänker är utsatta! -Hur vet du om du ska göra en anmälan eller inte?
Under ledning av Anna Norlén och Robert Kavhed BUP Grinden

 För fullständigt program och mer information, klicka här!


Varmt välkommen till en konferens med dina frågor i fokus!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.