Sveriges Kommuner och Landsting

Skolans utmaningar behöver lösas lokalt

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 15:36 CET

Svenska grundskoleelevers möjligheter att få en likvärdig undervisning och nå godkända resultat, har försämrats sedan 1990-talets början. Det visar en ESO-rapport som presenteras idag. SKL menar att lösningen framför allt ligger i kommunens styrning av skolan och förmåga att prioritera sina resurser.

– Det är i första hand inte mer pengar som behövs för att nå bättre elevresultat, utan bra ledarskap samt en klok användning av lärarnas arbetstid och andra resurser, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

ESO-rapporten menar att ett statligt resursfördelningssystem inte kan garantera att likvärdigheten ökar, eftersom det inte utgår från lokala förhållanden.

Några av de förslag man istället för fram är bättre kommunal uppföljning av elevernas prestationer, tester av barns utveckling i förskolan, förbättrad statlig statistik av elevernas resultat samt att premiera skickliga lärare och pedagoger, bland annat genom ökad lönespridning.

Rapportförfattaren anser också att kommunerna borde fördela en större del av sina resurser till skolor med elever från socioekonomiskt svaga hem.

– Vi är positiva till många av förslagen i rapporten. Men vi ser inte att mer pengar för att öka lärartätheten i socioekonomiskt svaga skolor nödvändigtvis skulle förbättra elevernas resultat. Däremot borde kanske skickliga rektorer och lärare i större utsträckning börja jobba på de skolor som lyckas sämre. Detta kan i och för sig innebära något ökade kostnader om kommunen använder löneinstrumentet effektivt, men har mindre att göra med lärartäthet och klassrumsstorlek, säger Per-Arne Andersson.

Faktaruta
ESO står för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, och sorterar under finansdepartementet.

› Läs hela rapporten här (extern länk, öppnas i nytt fönster)

› Läs mer om SKL:s arbete med skolfrågor

För mer information: Avd. för lärande och arbetsmarknad, Joakim Feldt, utredare, tfn 08-452 79 75, mobil: 070-692 43 21, joakim.feldt@skl.se

Pressjour: 08 - 452 7101