Örebro universitet

​Skolansvariga gav idéer om lärarutbildning

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 17:11 CET

Vad är en riktigt bra lärarutbildning? Den grundfrågan diskuterade på tisdagen ett 40-tal personer med ansvar för skolor i Örebro län. Svaren ska användas för att vidareutveckla den lärarutbildning som finns i dag.

För andra gången arrangerade Örebro universitet på tisdagen workshop kring framtidens lärarutbildning. I december möttes i första hand lärare och studerande vid en liknande träff. Denna gång var det främst skolhuvudmän och rektorer som var inbjudna för att ge sina åsikter och idéer inför formandet av universitetets framtida lärarutbildning.

Deltagare fick börja seminariet med att själva sätta agendan för vad de ville diskutera utifrån frågan ”Vad menar vi med att göra en riktigt bra lärarutbildning?”

Det kom många förslag som hade tydlig koppling till deras ledande roller på länets skolor. Under eftermiddagen diskuterades bland annat runt kommunikation – hur talar vi om läraryrket, vilka utbildningar behövs nu och i framtiden, hur ska vi ta tillvara på utvärderingar från lärarstudenterna, hur förbereder vi lärarna för den ökande digitaliseringen, borde det finnas fler vägar in till lärarutbildningen, vad ska lärare lära våra barn utanför ämnet, hur skapar vi en verklighetsförlagd utbildning (VFU) 2.0.

– Den här workshopen är väldigt viktigt för det fortsatta förändringsarbetet av universitetets lärarutbildning. Dels får vi kunskap från personer som på något sätt tar emot de lärare och förskollärare vi utbildar vid universitetet. De har kunskap om hur det faktiskt fungerar. Det är viktigt för oss att fånga upp den erfarenhet de har, sa Johan Öhman som leder utredningen där åsikter från workshopen ska användas.

– Deltagarna här i dag ser också framtidens skola. Flera av förslagen på infallsvinklar för diskussion handlade om vilka samhällsförändringar som är på gång. Där har vi inom akademin kunskap ur vårt perspektiv, och de som jobbar ute i skolan har en annan konkret upplevelse av förändringen. Frågan landar i vilka kompetenser vi vill ge framtidens lärare.

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se