Umeå kommun

Skolbiblioteksservice ömsar skinn

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 11:16 CEST

Umeå skolors resurs för lässtimulans och kunskapsinhämtande kommer att bli enklare att använda. Skolbiblioteksservice byter till ett nytt IT-system som är byggt med hjälp av öppen källkod. Bland annat används webbpubliceringssystemet Drupal.Det färdiga systemet är också tillgängligt som öppen källkod och är därmed fritt att använda för andra skolor och bibliotek som vill arbeta på samma sätt som i Umeå.Enklare beställa boklådor

De allra flesta lärare inom grundskolan i Umeå kommun känner till och använder sig av boklådorna från skolbiblioteksservice. Lådorna är fyllda med ett innehåll som i klassrummet används såväl för lässtimulans som för kunskapsinhämtande. Lådor med litteratur för modersmålsundervisningen finns. Böckerna är utvalda med omsorg och lådorna hålls ständigt aktuella. Verksamheten håller till på stadsbiblioteket.För att göra det lättare för läraren lanserar vi nu ett nytt sätt att beställa lådorna. Den nya webbplatsen heter skolbiblioteksservice.se, en webbplats som läraren kan logga in på och få en konkret översikt över hela utbudet för att sedan göra en beställning. Om boklådan inte finns inne går det att se när kollegan ska lämna tillbaka den och göra en reservation.- Det här har varit ett kunskapslyft för personalen som nu ser fram emot ett effektivare arbetsverktyg. Läraren kommer att kunna ge direkt respons på om innehållet i boklådorna fungerar för deras elever, berättar Maria Westerlund, enhetschef.Ökad kunskap om öppen källkod

Förutom att skapa ett effektivt IT-stöd för skolbiblioteksservicefunktionen har kommunen också ökat sin kunskap om både teknik och metoder som används i samband med denna typ av systemutveckling. Att bygga upp erfarenhet och kunskap om öppen källkod har därför varit ett nog så viktigt projektmål.- System som till exempel Drupal, som bygger på öppen källkod, har en stor potential att vara till nytta för kommunen. Man kan på ett mycket kostnadseffektivt sätt bygga olika verksamhetssystem där kommersiella alternativ saknas eller är för dyra. Om sedan flera kommuner samverkar blir det förstås än mer kostnadseffektivt, säger Thomas Kvist, projektledare.Thomas Kvist fortsätter:- Samtidigt ska man vara medveten om att det kräver en hel del arbete och kompetens när man tar fram egna system. Att köpa ett färdigt system är förstås lättare. Men sådana system kan också vara dyra och passa dåligt för verksamheten och tvinga dem att jobba på ett sätt man ogillar eller som medför onödiga driftskostnader.Systemet har utvecklats av CodeMill, ett Umeåföretag som i detta uppdrag fick sitt första kommunala uppdrag.- För oss som jobbar en hel del med öppen källkod har det varit mycket intressant och spännande att få vara med i detta projekt då kommunen tar ett nytt grepp. Det är en fantastisk möjlighet för oss att få komma in och jobba åt kommunen och det öppnar upp möjligheter att hitta uppdrag hos andra kommuner och företag, säger Rickard Lönneborg, VD på CodeMill AB.För mer information kontakta:Maria Vesterlund, Enhetschef Umeå Kulturförvaltning

070-5088876Thomas Kvist, projektledare Umeå kommun

070-3497631Rickard Lönneborg, VD CodeMill AB

073- 0387443