Vännäs kommun

Skolbiostatistik 2006 - Vännäs bäst i Sverige

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 16:34 CEST

Svenska Filminstitutet har sedan 1996 genomfört en årlig kartläggning av verksamheten med barn- och skolbio i Sveriges kommuner. I sammanställningen från läsåret 2005-2006 jämförs siffrorna för första gången med antalet skolelever, från förskola till gymnasium, som finns i varje kommun.


Statistiken med antalet elever är hämtade från SCB och gällande för 31 december 2005. I SCB:s siffror fanns det däremot ingen uppdelad rapportering från de olika gymnasieförbund som finns runt om i Sverige där flera olika kommuner samarbetar kring organiseringen av gymnasieutbildningar. Hur eleverna i dessa förbund fördelar sig mellan olika kommuner har i stället samlats in genom en direkt fråga till respektive gymnasieförbund.

Denna jämförande statistik ger en indikation på vilket genomslag skolbiovisningarna har i respektive kommun, det vill säga hur många skolbiobesök som erbjudits varje elev i kommunen. Det visar att Vännäs kommun är Sveriges bästa skolbiokommun. Där får varje elev i genomsnitt 2,4 skolbiobesök per läsår.


Det är tydligt att det i första hand är mindre kommuner som når de riktigt höga genomsnittssiffrorna. Undantaget är Järfälla kommun som är den enda kommun med mer än 50.000 invånare som är med i toppen.