Statens Skolinspektion

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Internationella skolan för rättvisa och fred i Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 13:04 CEST

Skolinspektionen återkallar i dag tillståndet för Internationella skolan för rättvisa och fred, en fristående grundskola i Stockholm. Orsaken är att skolan inte lever upp till de krav som skollagen ställer och inte ger eleverna den utbildning de har rätt till. Trots tidigare skarp kritik från Skolinspektionen har skolan inte åtgärdat sina brister.

 

Internationella skolan för rättvisa och fred är en fristående grundskola med 188 elever i årskurs 4-9 och ligger i Sätra i Stockholms kommun. Skolan startade sin verksamhet 2008 och huvudman är International Justice Education Sweden AB.

 

När en fristående grundskola stänger har varje elev rätt att få plats i en grundskola i sin hemkommun. Eleverna vid Internationella skolan för rättvisa och fred kommer från Stockholms kommun och kringliggande kommuner. Skolinspektionen har skrivit brev till deras föräldrar.

 

– Vi uppmanar föräldrar och elever att så snart som möjligt ta kontakt med sin hemkommun för att få veta hur kommunen planerar för fortsatt skolgång i andra skolor. Det är viktigt att varje elev så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning säkrad, säger Kjell Hedwall, avdelningschef Skolinspektionen.

 

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar tillståndet är att skolans rektor saknar pedagogisk utbildning och allsidig pedagogisk insikt vilket krävs för att leda en skola. Detta har lett till allvarliga och omfattande brister. Under rektorns ledarskap har eleverna inte fått tillräcklig undervisning i alla ämnen. Elever som har behov av och rätt till särskilt stöd har inte fått det från skolan. Det har också funnits stora brister i betygskatalogen och slutbetyg för eleverna. Sedan skolan startade har Skolinspektionen fått nio anmälningar om brister i skolans verksamhet.

 

I april 2010 riktade Skolinspektionen skarp kritik mot huvudmannen och krävde att bristerna rättades till. Det har inte skett och Skolinspektionen har därför i dag, 27 september 2010, beslutat att återkalla skolans tillstånd.

 

Skolinspektionens beslut om återkallande innebär att skolan stängs om tre veckor. Om huvudmannen överklagar beslutet inom tre veckor kan skolan drivas vidare tills domstol avgjort ärendet.

 

Ladda ner Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/internationella-skolan

 


Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, www.skolinspektionen.se

 

För information

Kjell Hedwall,
avdelningschef,
08- 586 080 55

 

 

Presskontakt

Carina Larsson,
pressekreterare,
08-586 082 50

 

 

Webbplats

www.skolinspektionen.se