Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige - Rohus

Skolinspektionen – en ny marodör mot hemundervisning

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2017 18:54 CEST

Skolinspektionens uppgift formuleras så här enligt deras egen hemsida: ”Målet är en god utbildning i en trygg miljö”. Varför tar man då till ett rejält vapenskrammel mot en fungerande lärosituation samtidigt som man uppenbart låter tiotusentals barn misslyckas i skolan varje år?

Statsmakternas nästa drag mot den hemundervisande familjen Sandberg på Öland är att kräva att Mörbylånga kommun tar till ännu kraftigare tag. De anser uppenbart att 30 750 kronor i indrivet vite inte räcker. Kommunen vet inte vad de ska göra men funderar på polishämtning. Man frågar sig om detta är vad Skolinspektionen kallar ”en god utbildning i en trygg miljö”.

Såväl Skolinspektionens beslut som ROHUS utförliga svar finns på ROHUS hemsida www.rohus.nu/Artiklar/170622_aktuellt.html

Sanningen är förstås att god hemundervisning i praktiken är omöjlig att förbjuda i en fungerande demokrati. Tyskland har visserligen ett rent förbud mot hemundervisning men detta har inte hindrat att tusentalet barn fortfarande hemundervisas framgångrikt. Sverige kan på ytan synas vara mer framgångsrik, men inte när man ser på flyktingströmmen av familjer som går i exil till något av våra nordiska grannländer som alla tillåter hemundervisning.

Varför är det så svårt att förbjuda hemundervisning? Jo, relationen förälder-barn är den starkaste av alla relationer. Föräldrainstinkten att skydda barn och ge dem bästa förutsättningar att växa till sin fulla potential är stark. Skolan i västvärlden är inte längre en idealisk undervisningsmiljö för alla barn, framförallt beroende på en allmänt svårare social situation i samhället där många barn helt enkelt inte mår bra nog att vara lärbara i skolmiljö.

Svenska regeringen måste tänka om såväl familjepolitiskt som utbildningspolitiskt om svenska barn ska ha en chans till den utveckling vi alla önskar dem. ROHUS kommer att fortsätta stödja familjen Sandberg och verka för att Sverige som demokrati respekterar de internationella konventionerna om rätten till undervisning vilka inkluderar hemundervisning, se http://therioprinciples.org – en sammanfattning av de relevanta konventionerna på området.

Jonas Himmelstrand
ordförande i ROHUS

PS. Många har säkert frågor om hemundervisning. På ROHUS hemsida finns femton artiklar som kortfattat besvarar de flesta frågor som ställs om hemundervisning, se www.rohus.nu/Artiklar/livoratt.html DS.

ROHUS - Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige - är en religiöst och partipolitisk obunden organisation som arbetar för rätten att hemundervisa i Sverige, www.rohus.nu