Katrineholms kommun

Skolinspektionen ger Katrineholms skolor godkänt

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2013 17:33 CEST

Skolinspektionen bedömer att Katrineholms skolor har åtgärdat de brister som påtalades efter kontrollen förra året.

Vid Skolinspektionens tillsyn 2012 tog granskades i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn och ungdomar i kommunen att nå de nationella målen. De bedömde vidare om kommunen uppfyller de krav som lagstiftningen ställer på verksamheterna.

Kommunen ålades efter inspektionen att vidta åtgärder avseende områdena Undervisning och lärande, Trygghet och studiero, Uppföljning och utveckling av utbildningen, Ledningsstruktur och organisering av utbildningen samt Erbjudande av utbildning.

Katrineholms skolor arbetade fram ett åtgärdspaket som presenterades för Skolinspektionen. För någon vecka sedan kom svaret - Skolinspektionen ger Katrineholms skolor godkänt inom samtliga områden.

-  Det känns bra att vi nu har rättat till de brister Skolinspektionen uppmärksammat. Det är viktigt för elever och föräldrar att veta att Katrineholms skolor har bra rutiner för kvalitetsarbetet och kan erbjuda en trygg och utvecklande lärmiljö, säger bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg i en kommentar.

För mer information, kontakta förvaltningschef Helene Björkqvist, telefon 0150-572 64

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se