Statens Skolinspektion

Skolinspektionen granskar Malmös alla skolor

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 09:20 CET

 

I mars startar Skolinspektionens nya totalgenomgång av utbildningsverksamheten i Malmö kommun. Granskningen omfattar ett 90-tal grundskolor och ett 30-tal gymnasieskolor. Elevernas rätt till god utbildning i en trygg miljö står i fokus. Även förskolor, fritidshem, vuxenutbildning med mera ingår i granskningen som pågår 2010- 2011. Senaste statliga genomlysningen av Malmös skolor gjordes för fem år sedan.

 

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor i Sverige, kommunala och fristående, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

 

Tillsynen av skolorna i Malmö kommun startar i mars 2010 och avslutas hösten 2011. Granskningen leds av Cecilia Rösténius vid Skolinspektionens avdelning i Lund.

 

– Varje dag går mer än 36 000 barn och ungdomar till skolan i Malmö. Vårt uppdrag är att säkra deras rätt till utbildning i en trygg miljö. I detta uppdrag granskar vi hur rektorn leder och utvecklar skolan, hur det är med studieron och vilka kunskapsresultat eleverna når, säger Cecilia Rösténius, undervisningsråd på Skolinspektionen.

 

Skolinspektionen granskar fyra huvudområden

Skolinspektionens granskning omfattar grundskola och gymnasieskola, men också förskola, förskoleklass, fritidshem och vuxenutbildning.

 

Granskningen riktas in på fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten, lärandemiljö, samt enskilda elevers rätt. Underlag samlas in genom skolbesök, dokumentstudier och intervjuer med bland annat elever, föräldrar, lärare, rektorer och politiker.

 

På Skolinspektionens webbplats finns mer information om hur granskningen går till: www.skolinspektionen.se/tillsyn

 

Följ granskningen via Skolinspektionens webbplats

Föräldrar, journalister och andra intresserade kan på Skolinspektionens webbplats (www.skolinspektionen.se/malmo) ta del av beslut och bedömningar löpande under granskningens gång.

 

Grundskolorna, förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna

Granskningen av grundskolorna startar i mars 2010 och kommer att ske stadsdelsvis. Först ut är stadsdelarna Husie, Kirseberg och Limhamn-Bunkeflo. För varje granskad grundskola, både fristående och kommunal, fattas ett beslut där man kan man läsa Skolinspektionens bedömning. Har Skolinspektionen hittat brister ställs krav på att bristerna rättas till. För fristående skolor kan brister, i yttersta fall, leda till att tillståndet dras in eller att skolan mister sin rätt till bidrag.

 

Totalt kommer Skolinspektionen att fatta ett 90-tal beslut om grundskolor i Malmö kommun, både kommunala och fristående.

 

Även granskningen av de kommunala förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna startar i mars 2010 och kommer att ske stadsdelsvis. För varje granskad verksamhet kommer Skolinspektionen att fatta ett beslut.

 

När en stadsdel är färdiggranskad kommer Skolinspektionen att rapportera sina bedömningar av de kommunala verksamheterna i ett beslut till respektive stadsdelsfullmäktige, totalt 10 beslut.

 

Gymnasieskolorna, vuxenutbildningen, Svenskundervisning för invandrare

Granskningen av gymnasieskolorna startar i januari 2011. För varje gymnasieskola, både fristående och kommunal, kommer Skolinspektionen att fatta ett beslut där man kan man läsa Skolinspektionens bedömning.

 

Totalt kommer Skolinspektionen att fatta ett 30-tal beslut om gymnasieskolor (13 kommunala och ett 20-tal fristående) i Malmö kommun.

 

Granskningen av vuxenutbildningen och Svenskundervisning för invandrare (sfi) startar också i januari 2011. För varje granskad verksamhet kommer Skolinspektionen att fatta ett beslut.

 

När de kommunala gymnasieskolorna, vuxenutbildningen och Svenskundervisning för invandrare (sfi) är färdiggranskade kommer Skolinspektionen rapportera sina bedömningar av de kommunala verksamheterna i ett beslut till utbildningsnämnden.

 

Samlad bedömning av Malmö kommun hösten 2011

När hela granskningen i Malmö kommun är klar hösten 2011 kommer Skolinspektionen att fatta ett kommunbeslut med Skolinspektionens samlade bedömning av den kommunala utbildningsverksamheten.

 

Lista över alla kommungranskningar

Malmö stad är en av kommunerna som Skolinspektionen granskar 2010. På Skolinspektionens webbplats finns listan över övriga kommuner: www.skolinspektionen.se/kommunlista

För information

Cecilia Rösténius,
kommunsamordnare,
08-586 082 15

Presskontakt

Joanna Abrahamsson,
pressekreterare,
08-586 082 48