Statens Skolinspektion

Skolinspektionen om 2009 års ansökningar: Fortsatt stort intresse att starta fristående skola

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 11:12 CEST

Intresset för att starta fristående skolor är fortsatt stort. Även om antalet ansökningar, totalt 505, är något färre jämfört med förra året så är antalet gymnasieutbildningar som man ansöker om fler än tidigare. Nytt för i år är att antalet ansökningar i Stockholmsområdet har minskat. Flera stora utbildningsföretag har istället sökt sig till andra delar av landet, tydligast syns en förskjutning till Göteborgsregionen.

 

Under årets ansökningsperiod har det kommit in 505 ansökningar till Skolinspektionen om att starta fristående skolor. Det är en minskning med runt en tiondel jämfört med de två senaste åren som var rekordår sett till antal ansökningar. Andelen grundskoleansökningar och gymnasieansökningar är ungefär lika stort som förra året.

 

Många med gymnasieskola vill även starta grundskola

Många av de redan etablerade utbildningsföretagen har ansökt antingen för att starta nya skolor, ofta i medelstora städer, eller för att utöka med fler utbildningar vid redan verksamma skolor. En förändring jämfört med förra året är att flera av de större utbildningsföretagen som tidigare haft gymnasieutbildningar nu även ansöker om att starta grundskolor.

 

Besked runt årsskiftet

Under april månad skickar Skolinspektionen alla ansökningar om start hösten 2010 till de berörda kommunerna för yttrande. När det gäller gymnasieskolor skickas ansökningarna även till grannkommunerna. Kommunernas yttrande, som ska vara inne hos Skolinspektionen senast den 15 september, ska beskriva hur den planerade skolan påverkar kommunens skolväsende. Om en etablering medför påtagliga och långsiktiga negativa följder för kommunens skolväsende ska Skolinspektionen avslå rätten till bidrag även om skolan i övrigt uppfyller kraven.

 

Skolinspektionens beslut om godkännande och rätt till bidrag eller avslag kommer att ske under hösten. De allra flesta som ansökt kommer att få besked före årsskiftet.

 

 

 

Fakta: Information om regler för att starta fristående skola finns på Skolinspektionens webbplats

För information

Birgitta Fredander, enhetschef,
08-586 081 20

 

Ana-Maria Koci,
undervisningsråd,
08-586 081 23

 

Patrik Levin,
undervisningsråd,
08-586 081 24

 

 

Presskontakt

Carina Larsson,

pressekreterare

08-586 082 50

 

 

Webbplats

www.skolinspektionen.se


Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, www.skolinspektionen.se