Statens Skolinspektion

Skolinspektionen riktar allvarlig kritik mot fristående grundskolan Europaskolan på Södermalm i Stockholm

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 13:19 CEST

Skolinspektionen riktar allvarlig kritik mot den fristående grundskolan Europaskolan på Södermalm i Stockholm. Kritiken grundar sig på den tillsyn Skolinspektionen har gjort efter att flera föräldrar anmält skolan till Skolverket. Huvudmannen för skolan får nu en månad på sig att visa vilka åtgärder den vidtagit för att rätta till bristerna.

 

Skolinspektionens beslut pekar bland annat på att skolan:

 

· i strid med de krav som gäller använder tester för att ta in elever. Tester får bara användas i fristående grundskolor om utbildningen kräver att de sökande har speciella färdigheter i dans eller musik. I annat fall får tester inte användas för antagning, urval eller villkor för att få fortsätta vid skolan.

 

· i strid med skollagens krav inte har en avgiftsfri utbildning. Skolan har bland annat tagit ut för höga avgifter för skidresor samt uppmanat föräldrarna att hålla eleverna med hjälpmedel som pärmar, mappar, suddgummin och pennor för att kunna delta i undervisningen.

 

· uppmanar föräldrarna att välja skolans fritidshem om barnen ska gå i Europaskolan. Ett sådant villkor för att få gå i skolan är inte tillåtet.

 

· i strid med rektorns skyldighet enligt lagstiftningen inte utreder elevers behov av särskilt stöd och inte utarbetar åtgärdsprogram. Rektorn har tvärtemot de krav som finns sökt avhända sig ansvaret.

 

· sammanfattningsvis inte uppfyller kraven att en fristående skola ska stå öppen för alla.

 

Europaskolan har tidigare fått kritik från Skolverket. Skolinspektionen bedömer det som allvarligt att skolan inte tagit rättning av detta. Senast den 25 maj 2009 ska huvudmannen för Europaskolan redovisa de åtgärder man vidtagit med anledning av beslutet.

 

Ladda ner beslutet

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på

www.skolinspektionen.se/pressrum/Europaskolan27april2009


Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, www.skolinspektionen.se