Kävlinge kommun

Skolinspektionens beslut efter tillsyn av fritidshemmen

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 15:07 CET

Under hösten 2011 har Skolinspektionen genomfört tillsyn i Kävlinge kommuns skolor. Nu har beslutet efter tillsynen av fritidshemmen kommit. Fritidshemmen besöktes av Skolinspektionen mellan den 11 och den 13 oktober.

Skolinspektionen har vid sin tillsyn av fritidshemmen i Kävlinge kommun konstaterat att rektorerna är engagerade i fritidshemmens verksamhet och att personalen erbjuds kompetensutveckling kopplad till fritidshemmens nationella uppdrag. Verksamheten är varierad och stimulerar barns utveckling och lärande. Skolinspektionen anser att Kävlinge kommun har arbetat aktivt med tidigare uppmärksammade brister, vilka till största delen är åtgärdade. Kvar att arbeta vidare med är att utveckla kvalitetsarbetet utifrån fritidshemmets specifika mål samt att tydliggöra fritidshemmens måluppfyllelse i kommunens och skolornas dokumentation.

- För att åtgärda detta kommer en utsedd personalgrupp och kommunens utvecklingsstrateg tillsammans utforma ett gemensamt underlag för uppföljning och utvärdering av de nationella mål som är uppsatta för fritidshemsverksamheten, säger Barbro Börjesson, skolchef för grundskolan på Kävlinge kommun.

Skolinspektionen påtalar vidare att fritidshemmens arbete med att motverka kränkande behandling i sin specifika verksamhet ska tydliggöras.

- Rektor, personal och elever kommer tillsammans att upprätta årliga planer mot kränkande behandling. Dessa planer ska baseras på kartläggningar av och tydligt kopplas till den verksamhet som bedrivs i fritidshemmet, säger Barbro och fortsätter:

- Kommunen kommer fortsättningsvis att arbeta målmedvetet med att ytterligare utveckla fritidshemmens verksamhet.

För mer information kontakta Barbro Börjesson, skolchef grundskola, tel 046-73 95 70.

Skolinspektionens beslut finns på http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Skolinspektionens-senaste-rapporter/