Skurups kommun

Skolinspektionens granskning av mottagande i grund- och gymnasiesärskola i Skurups kommun

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 13:54 CET

Skurups kommun kommenterar

Skolinspektionens beslut var kommunen tillhanda 31/1 2017, då resurschef och förvaltningschef var i Lund och mottog beslutet. Vi hade ett mycket konstruktivt samtal med Skolinspektionen och fick i detalj veta vilka brister som har varit från 2003 till nu.

Därefter informerade vi politik, skolledare och förvaltning kring beslutet och åtgärderna vi har blivit ålagda att göra. En arbetsgrupp har bildats, där skolledare som har särskola som sitt ansvarsområde, specialpedagoger och psykolog tillsammans med resurschef i detalj kommer att gå igenom Skolinspektionens beslut och underlag. Arbetet inleds denna vecka.

Det vi har identifierat så här långt är att delar av de utredningar som är gjorda uppvisar brister i förhållande till kvalitetskraven. Då kommunen själv inte i alla delar och vid alla tillfällen besitter den specifika medicinska och psykologiska expertisen har delar av utredningen utförts av externa aktörer, var och en legitimerade inom sitt expertområde. Kommunen har ansvar för alla utredningar och kommer därför med hjälp av Skolinspektionen säkerställa att varje utredning innehåller de detaljer och den information som behövs för att kommunen ska kunna fatta rättssäkra beslut för elevens bästa. Detta underlättar för kommunen när externa tjänster används för att genomföra utredningar.

Förvaltningen tycker det är bra att denna granskning har genomförts. Eftersom Skolinspektionens bedömning är att somliga av de fyra enskilda utredningarna (vilka är social, pedagogisk, psykologisk och pedagogisk utredning) kvalitetsmässigt inte uppfyller tillräckligt höga krav - vilket påverkar det samlade beslutsunderlaget - behöver vi göra om och göra rätt.

Kritiken som kommunen fått kring uppföljning och utvärdering är redan åtgärdad i ett tydligt, systematiskt kvalitetsarbete som sattes igång under 2016.


Kontakt:


Mats Lundqvist, biträdande förvaltningschef, skol- och utbildningsförvaltningen


Tel: 0411-53 60 55

Skurups kommun med ca 15 000 invånare ligger naturskönt på den skånska sydkusten mellan hav och ås - en central plats i Öresundsregionen och norra Europas mest dynamiska region.