Statens Skolinspektion

Skolinspektionens rapport om Bromölla kommun: Alla elever får inte det stöd de har rätt till

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2010 12:20 CET

Alla elever i Bromölla kommun får inte förutsättningar att klara de mål som finns för skolan. Det framkommer i den tillsyn av utbildningsverksamheten i kommunen som Skolinspektionen genomfört.

Skolinspektionen har gått igenom skolor och övrig utbildningsverksamhet i Bromölla kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet. Rapporten presenteras i dag.

Skolinspektionens utgångspunkt är att alla elever ska nå minst godkänt i alla ämnen. Så är det inte i Bromölla. Där nådde endast 73 procent av eleverna i årskurs 9 minst godkänt i samtliga ämnen år 2009.

Särskilt allvarligt är det att alla elever i behov av särskilt stöd i grundskolan inte får det stöd de har rätt till. Det kan vara en förklaring till att elever inte når målen för utbildningen.

Tillsynen i Bromölla visar också att kommunen inte arbetar effektivt med att följa upp elevernas kunskaper. Därför saknar ledningen för skolan en övergripande bild av elevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen. Det försvårar möjligheterna att sätta in rätt åtgärder.

– Det är viktigt att skolan har höga förväntningar på eleverna oavsett vilken bakgrund de kommer från. Intervjuer med skolornas personal visar att så inte alltid är fallet. Höga förväntningar bidrar till goda resultat och därför är detta ett problem, säger Lennart Hansson, Skolinspektionen, som har ansvarat för tillsynen.

 

Några andra iakttagelser som Skolinspektionen gjort:

 

· Intervjuade föräldrar med barn inom förskolan säger att de är trygga med att lämna sina barn där. Barngruppernas storlek försvårar dock möjligheterna att individualisera verksamheten och möta alla barns behov av särskilt stöd.

· Även intervjuade föräldrar med barn inom skolbarnsomsorgen är nöjda. Dock får barn med behov av särskilt stöd inte det stöd de behöver i tillräcklig utsträckning.

 

Redovisning senast 26 juni

Senast den 26 juni 2010 ska Bromölla kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

 

För information

Lennart Hansson,
undervisningsråd,
08-586 082 06

 

Lotta Kårlind,
enhetschef,
08-586 083 27

 

Presskontakt

Carina Larsson,

pressekreterare

08-586 082 50

 

 

Webbplats

www.skolinspektionen.se

Ladda ned inspektionsrapporten

Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/bromolla2010


Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, www.skolinspektionen.se