Statens Skolinspektion

Skolinspektionens rapport om Vadstena kommun: Elevernas kunskapsresultat har förbättrats – men mer behövs

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 13:20 CET

Elevernas kunskapsresultat har förbättrats i Vadstenas grundskolor sedan den förra tillsynen 2005. Men fortfarande lämnar mer än var tionde elev grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är viktigt att skolan ger alla elever möjlighet att nå målen, konstaterar Skolinspektionen i en rapport i dag

Skolinspektionen har gått igenom alla skolor och övriga verksamheter i Vadstena kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister och områden som behöver förbättras. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

Elevernas kunskapsresultat i grundskolan har förbättrats sedan den förra statliga tillsynen 2005. Men fortfarande lämnar mer än var tionde elev årskurs nio utan att ha nått kunskapsmålen i alla ämnen. Nästan lika många blir inte behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. Även i gymnasiet är det alltför många som inte blir behöriga till vidare studier.

– Alla elever har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och skolans uppdrag är att ge varje elev förutsättningar för det. Ansvariga för skolan måste därför ta reda på hur fler elever ska kunna nå målen i utbildningen. En god grund är det starka engagemang för att utveckla skolan som vi mött hos kommunens skolansvariga, säger Rut Hård af Segerstad, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser:

  • Grundskolor och fritidshem behöver i högre grad anpassa verksamheten efter barns och elevers behov och intressen och ge dem möjligheter att ha inflytande.
  • Skolorna och övriga utbildningsverksamheter bedriver ett aktivt värdegrundsarbete. Men alla verksamheter har inte årliga planer mot kränkande behandling som uppfyller de krav som ställs.
  • Kommunen och verksamheterna måste bli bättre på att systematiskt följa upp och utvärdera arbetet i förskolor, skolor och fritidshem.

Redovisning senast 23 februari 2011

Senast den 23 februari 2011 ska Vadstena kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned beslutet

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/vadstena2010

För information

Rut Hård af Segerstad,
utredare, 
08-586 081 89

 

 

Presskontakt

Carina Larsson,
pressekreterare,
08-586 082 50

 

 

Webbplats

www.skolinspektionen.se