Utbildningsdepartementet

Skolk skrivs in i betygen

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 11:48 CEST

Elevers ogiltiga frånvaro ska redovisas i terminsbetygen. Detta blir obligatoriskt i såväl gymnasium som grundskola inom ett par år.

- Ingenstans i vuxenlivet kan man komma och gå som man vill. Skolk i skolan kan inte accepteras, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Hur många timmar en elev på högstadiet eller gymnasiet olovligt har varit frånvarande under en termin ska i framtiden rapporteras i terminsbetygen. En remiss kommer att skickas ut inom kort med förslag till förändringar i gymnasieförordningen och grundskoleförordningen.

- Skolk leder till försämrade studieresultat och till en uppluckrad studiemoral. Forskning har också visat ett samband mellan skolk och att elever hamnar i en riskzon för destruktiva beteenden såsom gängbildning och drogmissbruk, säger utbildningsminister Jan Björklund.

- Regeringens förhoppning är att en redovisning av skolket i betygen kommer att dämpa skolket. Närvaron kommer att upplevas som viktigare. Dessutom kommer en del skolor att behöva skärpa sina rutiner för närvarokontroll, vilket i sig kan förebygga skolk

- En del menar att storskolkarna ändå inte bryr sig om sina betyg. Det kan vara sant, men storskolkarna har en gång börjat med ströskolk. Därför måste vi stoppa skolket så tidigt som möjligt, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Regeringens plan är att skolk ska skrivas in i betygen från och med vårterminen 2010, eller senast från och med vårterminen 2011.


Kontakt:
Anna Neuman
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55