SAMBA-samarbete för barnen

Skolklasser tävlar om bästa antitobakskampanjen

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 21:35 CET

Alla skolelever i årskurs 5, 6, 7 eller 8 inbjuds att delta i årets mest kreativa anti-tobakskampanj. Temat är ”Hur får vi unga människor att inte börja röka eller snusa?”
Vi tror skolelever i denna ålder kan lösa det här bättre än någon annan reklambyrå, tv bolag, artist, eller konstnär.

31 mars 2010 är slutdatum för inlämnade av bidrag. Flera klasser från samma skola får gärna skicka in tävlingsbidrag, dock inte mer än ett tävlingsbidrag per klass.

Alla bidrag ska laddas upp på www.dizzatobak.se och sen är det upp till varje skolklass att jaga röster. Den som fått flest röster mellan 1 april och 9 maj då tävlingen stängs vinner.

De vinnande bidragen kommer att belönas med:
1:a pris 25 000 kr till klasskassan
2:a pris 15 000 kr till klasskassan
10 st 3:e pris 5 000 kr till klasskassan

Utöver de priser skolklasserna kan vinna med hjälp av folkets röst kommer en jury göra heders-omnämnanden inom olika kategorier såsom musik, teater, film, installation, demonstration, manifestation, poesi etc.

Alla hedersomnämnanden kommer belönas med 5 000 kr vardera.

Gör så här:
1. Engagera er i klassen och tänk på att ni 1. kan jobba över flera ämnen. Uppdraget är att ta fram en antitobakskampanj som får unga att inte börja röka eller snusa. Gör film, musik, teater, text, demonstration, installation eller…ja vadå? Det är helt upp till er.
2. Ladda upp ert bidrag senast den 31 mars på www.dizzatobak.se
3. Jaga röster! En öppen omröstning sker mellan perioden 1 april till 9 maj där alla i klassen kan arbeta aktivt för att få fler röster.

Dizza tobak drivs av SAMBA (Samarbete för Barnen) i samarbete med bl a A Non Smoking Generation. Projektet är en del av Sambas kampanj Kraftsamling för barnen. För mer information www.samba.nu och www.nonsmoking.se

Kontakt: Anders Lönegård  070-8275671

SAMBA – samarbete för barnen – är en organisation som vill lyfta fram barn och unga på den politiska dagordningen.