LCHF Sweden AB

Skollagen: Regeringen dissade Livsmedelsverkets krav på lagstiftning om lättmjölk och lättmargarin

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 11:32 CET

Igår presenterade regeringen sin lagrådsremiss om en ny skollag där även skolmaten behandlas. Livsmedelsverket hade lobbat hårt för att få in en skrivning om att deras fettskrämda näringsrekommendationer skulle göras till lag. Men så blir det inte!

I det första utkastet till ny skollag som remissinstanerna nu yttrat sig över skrev regeringen att skolmaten skulle vára "näringsriktig" utan närmare specificering av  vad begreppet skulle innehålla. I Livsmedelsverkets yttrande ville de ha in ett tillägg som skulle ha gjort deras näringsrekommendationer till lag i skolan och på dagis. De föreslog att det efter orden "näringsriktiga måltider" skulle stå "som överensstämmer med de svenska näringsrekommendationerna". Här kan du läsa Livsmedelsverkets remissyttrande över förslaget till ny skollag.

Nu har regeringen presenterat sitt förslag och den hårda skrivning som Livsmedelsverket ville ha är inte med. Så har står det nu i regeringens lagrådsremiss om ny skollag, sidan 350:

"Regeringen föreslår också att det i lagen ska förtydligas att de skolmåltider som serveras ska vara näringsriktiga. I förarbetena till dagens bestämmelse (prop. 1997/98:6, s. 78) framhålls att det kan anses som en del av läroplanens intentioner att eleverna får tillgång till varierad och näringsriktig mat och äta lunch tillsammans med andra elever och vuxna. Regeringen anser det inte möjligt att i lagen närmare föreskriva vad skolmåltiderna ska innehålla. Vid bedömningen av vad som är en näringsriktig måltid bör dock de svenska näringsrekommendationerna vara en utgångspunkt."

Kommentar: Det positiva är att Livsmedelsverket inte kan hävda att deras fettskrämda rekommendationer är lag att följa i skolan. Med den föreslagna skrivningen i skollagen BÖR (OBS - inte SKALL) Livsmedelsverkets näringsrekommendationer vara EN "utgångspunkt" vilket är långt ifrån deras förslag till skrivning. Skolmatspersonal som serverar fet mjölk och smör eller Bregott riskerar inte fängelse eller böter.


Slutligt beslut om skollagen fattar riksdagen under våren 2010.

Per Wikholm, LCHF.se

070-217 58 92