Conductive

Skolledare i friskolan

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 13:33 CEST

Friskola i utveckling!

Friskolor är inte längre ett komplement utan en konkurrent till kommunala skolor. Förslaget på ny skollag ställer därför helt nya och bitvis väldigt tuffa krav på friskolorna. Dessa ger långtgående effekter för er pedagogiska verksamhet. Denna fråga ägnas en heldag under kursen, där du dels får kunskap om vilka förändringar i skollagen som berör friskolorna specifikt, dels möjlighet att arbeta praktiskt med de författningar som styr fristående skolor.

Dessutom tar vi fasta på det stora behov som finns bland rektorer inom friskolor att vidareutveckla sig som chef och ledare. Ofta saknar rektorer inom friskolan en bra back-up uppifrån i frågor rörande det praktiska ledarskapet och vilka möjligheter du har som chef och arbetsgivare. Du har en mycket svår och utmanande roll men också stora möjligheter som saknas i den kommunala skolan eftersom beslutsvägarna är så mycket kortare. Lär dig använda din fulla potential för att skapa en stimulerande miljö och agera medvetet som chef!

Varmt välkommen på en högaktuell kurs!