Västra Götalandsregionen

Skolmatsakademin ska främja kvalitet, hälsa och miljö

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 11:40 CEST

Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté och miljönämnd har beslutat att gemensamt lyfta fram kunskap om bra mat och matvanor i skolan genom att bilda Skolmatsakademin. Det är ett samverkansprojekt där alla kommuner i Västra Götaland erbjuds att vara med. Syftet med Skolmatsakademin är att ge barn och ungdomar bättre hälsa genom en positiv attityd till goda matvanor och bra måltidsmiljö. Dessutom ska kunskaperna om kostens betydelse för vår miljö öka.

LIVSMEDEL EN UTVECKLINGSFRÅGA
Västra Götalandsregionen har ett övergripande ansvar för folkhälsa och miljö ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. I en dialog med representanter för kommunerna har de önskat sig en samordning för en offensiv utveckling av kvaliteten på skolmåltidsverksamheten. Skolmatsakademin ska inspirera och höja kompetensen om mat och matvanor hos både skolpersonal och elever. Viktiga kunskapsområden är, utöver hälsa och miljö, matens lukt och smak, måltidsmiljö, matdesign och matkultur.

MATVANOR EN NYCKEL TILL HÄLSA
Bra matvanor är viktiga för att barn och ungdomar ska få en bra start i livet, både för hälsan och för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Mat kan vara en laddad fråga om fetma och andra problem med förhållningssättet till det vi äter. Maten är en viktig del av vår livsstil. Positiva matminnen berikar livet och är en del av den kulturella påverkan.

Skolmatsakademin vill stärka skolpersonalen i deras viktiga arbete att skapa bra matvanor.

SKOLORNA KAN BLI DIPLOMERADE
Skolmatsakademin ska arrangera kurser och andra aktiviteter för att öka kunskaperna om mat och hälsa. Genom goda exempel ska man inspirera till positiva förändringar av skolmåltiderna.

Skolmatsakademin som lokaliseras till folkhälsookommitténs kansli, ska ha egen personal. Vid behov ska man anlita utomstående expertis. De skolor som deltar och som uppfyller särskilda krav på metoder för sitt arbete om mat och ordnar vissa aktiviteter, ska kunna bli diplomerade.